Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2019 – XI. studentská konference – Brno

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Chemická fakulta VUT v Brně

Termín akce:
21. června 2019

Místo konání:
Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU, Brno
Kamenice 753/5, 625 00 Brno – Bohunice, pavilon A 21, seminární místnost 108
• MHD: zastávka Univerzitní kampus, linky č. 61,40 (přímo hl. nádraží) a nebo linky č. 25, 37, 50, 69 z ostatních směrů
• Loc.: 49°10’37.909″N, 16°34’3.169″E

Program:

9.15 – 10.00 Prezence
10.00 Zahájení – doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

10.10 – 12.30 Sekce bakalářské práce
Předsedající:
RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická.
Mgr. Kamila Jančeková; Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, ÚOPZ

Bc. Veronika Spáčilová: Role nutričního terapeuta při terapii potravinových alergií
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

Bc. Katarína Orlovská: Zvýšenie nutričnej hodnoty pokrmu pomocou sippingu
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

Bc. Tomáš Nekula: Problematika arzenu v potravinách a potenciální riziko pro osoby dodržující bezlepkovou dietu
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

Bc. Lucie Krásenská: Monitoring osobní hygieny ve stravovacích službách
(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie)

11.15 – 12.30

Bc. Jiří Fučík: Studium kvality olejnatých semen v chlebových výrobcích
(Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická)

Bc. Martin Gajdušek: Studium vybraných technologických vlastností lékořicové hmoty
(Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická)

Bc. Martin Masár: Studium macerátů vybraných rostlinných materiálů v olejových základech
(Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická)

Bc. Lukáš Vybíral: Vliv teploty a sucha na obsah proteinů gluteninové frakce u dvou genotypů pšenice
(Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická)

Bc. Barbora Žitná: Současné poznatky o TMAO
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

12.30 – 13.30 přestávka

13.30 – 14.30 Sekce diplomové a disertační práce
Předsedající:
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta.
Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.; Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Mgr. Adéla Gajdečková: Pestrost, spotřební koš a školní stravování
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

Ing. Markéta Piechowiczova: Stanovení výživové hodnoty masných výrobků
(Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta)

Mgr. Kateřina Dorotíková: Toxigenní potenciál kmenů Bacillus cereus izolovaných z pracovního prostředí provozoven stravovacích služeb
(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie)

15.00 Závěr konference

Program ke stažení