Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2017 – IX. studentská konference – Praha

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
3. lékařská fakulta UK, Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha

Termín akce:
5. prosince 2017

Místo konání:
3. LF UK – Konferenční sál Radany Königové
Ruská 87, 100 00 Praha 10

Fotogalerie

Organizační pokyny:

 1. Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.
 2. Délka jednoho sdělení je 15 min.
 3. Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:
  3. lékařská fakulta UK
  Ústav hygieny
  Ruská 87
  100 00 Praha 10
  e-mail: tereza.pliskova@lf3.cuni.cz
 4. Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 23. 11. 2017.
 5. Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.
 6. Začátek konference v 9.00 hod.
 7. Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na studentské vědecké konferenci, publikaci Výživa a potraviny pro zdraví a volný vstup na vybrané odborné akce, pořádané Společností pro výživu v roce 2018.
 8. Vstup na konferenci je volný.

Přihláška

Odborní garanti konference:
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav hygieny 3. LF UK
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT

Program:
9.00 – 9.15 Zahájení
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., místopředsedkyně Společnosti pro výživu
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., přednosta Ústavu hygieny

9.15– 11.15
I. blok

Štěpán M.: Vliv pohybové aktivity a omega3 suplementace na metabolické zdraví a charakteristiky tukové tkáně u seniorů
(3. LF UK)

Rejl D.: Účinky cyklické ketogenní diety v kombinaci s fyzickou aktivitou na redukci hmotnosti
(3. LF UK)

Pavlíček V.: Využití kapilární a čipové elektroforézy pro klinický výzkum
(3. LF UK)

Bondareva V.: Redukční cvičení v problematice zdravého životního stylu
(Fakulta zdravotnických studií, ZČU)

Frydrychová A.: Uplatnění různých druhů vlákniny do vypichovaných sušenek
(FPBT VŠCHT)

Šedivá J.: Zvýšení nutriční hodnoty pekařských výrobků přídavky netradičních semen
(FPBT VŠCHT)

Přestávka 11.15 – 11.30

11.30 – 13.45
II. blok

Pavlíková N.: Účinky prodloužené expozice pesticidy na sekreci a obsah insulinu v pankreatických beta buňkách
(3. LF UK)

Fialová E.: Vývoj PCR metodiky pro autentizaci masa v masných výrobcích
(FPBT VŠCHT)

Akhatova D.: Autentizace ryb pomocí molekulárně-biologických přístupů
(FPBT VŠCHT)

Shakhno N.: Aplikace odsolování v mlékárenském průmyslu
(FPBT VŠCHT)

Klojdová I.: Vícečetné emulze typu w/o/w jako funkční složka potravin
(FPBT VŠCHT)

Fuchsová V.: Více-druhové biofilmy patogenních bakterií
(FPBT VŠCHT)

Lencová S.: Jaké jsou přínosy nanotechnologií v potravinářství?
(FPBT VŠCHT)

13.45 Zakončení