Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2009 – Praha – program konference

I. studentská konference
VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2009 – Praha
3. 6. 2009

Program konference:

9.00 – Zahájení

MUDr. Petr Tláskal, CSc. – předseda SpV

 

9.15 – Bakalářské a diplomové práce

(předsedající: MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.)

J. Drahoš, E. Němcová: Dlouhodobý efekt dietní intervence u obézních pacientů a prediktory udržení váhového úbytku – studie Nugenob (3. LF UK, Praha)

H. Novotná, V. Schulzová: Přínos pohanky pro lidskou výživu (VŠCHT, Praha)

M. Martinec: Vliv vybraných sorbetů na specifikaci stanovení fenolových látek a celkové antioxidační kapacity v biopotravinách a běžných potravinách rostlinného původu (ZČU, Plzeň)

T. Reitschmied: Antibiotická rezistence u bakterií izolovaných z drůbežích brojlerů (VFU, Brno)

M. Vyskočilová: Antibiotická rezistence u bakterií Escherichia coli izolovaných z prasat na farmě v Kačině – komparace s kmeny izolovanými z drobných zemních savců (VFU, Brno)

K. Šatrová: Obsah trans nenasycených mastných kyselin ve vybraných potravinářských výrobcích (VŠCHT, Praha)

 

11.15 – Doktorské práce  (I. část)

(předsedající: MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.)

K. Cihelková, M. Zárubová, I. Hrádková, V. Filip, J. Šmidrkal: Vznik trans izomerů mastných kyselin rostlinných olejů za vysokých teplot (VŠCHT, Praha)

L. Brunerová: Metabolické účinky vysokotukové diety obohacené monoenovými mastnými kyselinami (3. LF UK, Praha)

V. Němcová: Efekt nenasycených mastných kyselin na apoptózu β-buněk indukovanou nasycenými mastnými kyselinami (3. LF UK, Praha)

 

12.15 – 13.00 – Přestávka

 

13.00 – Doktorské práce (II. část)

(předsedající: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc.)

J. Dostálová, J. Dostálová, T. Horák, J. Záhorský: Analýza konzumace piva u vysokoškolských studentů x moderovaná spotřeba (VŠCHT, Praha)

R. Merkl, Jan Šmidrkal, I. Hrádková, V. Filip: Antibakteriální vlastnosti fenolických kyselin a jejich derivátů (VŠCHT, Praha)

M. Slavíková, L. Vlčková, J. Skorkovský: Screening nutriční úrovně školního stravování v České republice (3. LF UK, Praha)

G. K. Gomba, J. Čopíková, A. Synytsya, M. Novák: Polysaccharides from wood-decay fungi of Phellinus and Inotus genera (VŠCHT, Praha)

K. Hellerová, J. Krausová: Příprava prebiotik na bázi galakto-oligosacharidů (VŠCHT, Praha)

E. A. Mahmoud, J. Dostálová: Olive oil in human nutrition and the stability dutiny heating (VŠCHT, Praha)

A. Jirka: Metabolismus esenciálních mastných kyselin u pacientů na dlouhodobé parenteální výživě (3. LF UK, Praha)

D. Lukešová, J. Dostálová, J. Záhorský: Rezistentní škrob v lidské výživě (VŠCHT, Praha)

V. Heřmanová, S. Řezníčková, M. Doležal, J. Relichová, J. Pánek: Antioxidační účinky vybraných karotenoidů (VŠCHT, Praha)

 

16.00 – Zakončení