Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2009 – Brno – program konference

I. studentská konference
VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2009 – Brno
29. 6. 2009

Program konference:

9.30 – Zahájení

MUDr.Petr Tláskal, CSc – předseda Společnosti pro výživu

prof.MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc

 

9.45 – Bakalářské práce

(předsedající: prof.MUDr.Z.Derflerová Brázdová,DrSc, MUDr.P.Tláskal,CSc)

K.Augustová: Význam probiotik v dětské výživě (VUT,Brno)

T.Reitschmied: Antibiotická rezistence u bakterií izolovaných z drůbežích bojlerů (VFU,Brno)

M.Vyskočilová: Antibiotická rezistence u bakterií Escherichia coli izolovaných z prasat na farmě v Kačině- komparace s kmeny izolovanými z drobných zemních savců (VFU, Brno)

E.Hrušková: Potraviny hlášené v systému RASFF v roce 2006 a 2007 (OU, Ostrava)

D.Vlkovič: Vliv zhřívání medu na změnu obsahu hydroxymethylfurfuralu (VFU, Brno)

I.Novotná: Mateřské mléko versus jeho náhrady (LF MU , Brno)

M.Baumann: Doplňky stravy (LF MU, Brno)

V.Janíček: Mediální sdělení v oblasti výživy (LF MU,Brno)

T.Pruša: Nutriční software- hodnocení (LF MU,Brno)

 

12.15 – 13.00 – Přestávka

 

13.OO – Diplomové práce

(předsedající: MUDr. P.Dlouhý, Ph.D., Ing.M.Jůzl,Ph.D.)

P.Vašková: Mikrobiologické aspekty biopotravin a běžných potravin (LF MU,Brno)

I.Pavelková: Stanovování dekarboxylační aktivity u vybraných druhů bakterií (VFU, Brno)

E.Petirová:Bakterie ve fermentovaných masných výrobcích v souvislosti s tvorbou biogenních aminů (MZLU, Brno)

J.Kocandová: Vliv tvarohu na kvalitu klasických kynutých koláčů (MZLU,Brno)

D.Smětalová: Stanovení kyseliny propionové v pekařských výrobcích kapalinovou chromatografií (VUT,Brno)

H.Pleskačová: Využití SPME při stanovení obsahových látek s antioxidačním účinkem v koření (VFU,Brno)

M.Naiserová: Stanovení mléčných bílkovin pomocí HPLC (VFU,Brno)

M.Novotný: Kustovnice čínská a maka v nových potravinových výrobcích (VUT,Brno)

E.Hrdličková: Lupina jako zlepšující surovina pro výrobu těstovin (MZLU,Brno)

K.Čabajová: Rok brambor 2008 (LF MU,Brno)

L.Pechová: Stravují se budoucí lékaři lépe a jinak než jiní studenti? (LF MU,Brno)

K.Poslušná: Rizikové faktory osteoporózy -znalosti a chování dospívajících dívek (LF MU, Brno)

 

16.00 – Zakončení konference