Archiv akcí SPV

Výživa a zdraví 2011

Dny hygieny výživy Prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc.
na téma
PRIMÁRNÍ PREVENCE CHOROB
především u dětí a mládeže

20. – 22. 9. 2011

Pořadatel:
Česká lékařská společnost JEP, SHKM
Společnost pro výživu Praha
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
ALWAC, a.s., Teplice

Termín akce:
20. – 22. 9. 2011

Místo konání:
Lázeňský dům BEETHOVEN v Teplicích

Další podrobnosti:

Závěry konference Výživa a zdraví 2011