Archiv akcí SPV

Výživa a zdraví 2009

15. – 17. září 2009 (úterý-čtvrtek), Teplice

Pořadatel:
Česká lékařská společnost, SHaKM
Společnost pro výživu Praha
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
ALWAC, a.s. Teplice
pod záštitou hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, PhD.

Termín akce:
15.9. – 17.9.2009

Místo konání:
Lázeňský dům Beethoven, Teplice