Často kladené dotazy - FAQ

Vysvětlete úhradu stravy v mateřských a základních školách, využití financí školní jídelny na stravování a stravování zaměstnanců ve školních jídel

CENA OBĚDA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Cena oběda ve školní jídelně se skládá z ceny za potraviny, provozní a mzdové režie.

Cena za potraviny

  • Cenu za potraviny určuje vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování finančním normativem (příloha č.2), který je závazný pro všechny jídelny:
  • Příloha č.2
  • Finanční limity na nákup potravin
Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla Finanční limity Kč/den/strávník
1. Strávníci do 6 let
snídaně 7,70 až 13,00
přesnídávka 6,00 až 9,00
oběd 14,00 až 25,00
svačina 6,00 až 9,00
večeře 12,00 až 19,00
Celkem (celodenní) 45,00 až 75,00
na nápoje 3,00 až 5,00
2. Strávníci 7 – 10 let
snídaně 9,00 až 15,00
přesnídávka 7,00 až 12,00
oběd 16,00 až 32,00
svačina 6,00 až 10,00
večeře 14,00 až 25,00
Celkem (celodenní) 52,00 až 94,00
3. Strávníci 11 – 14 let
snídaně 10,00 až 16,00
přesnídávka 7,00 až 12,00
oběd 19,00 až 34,00
svačina 7,00 až 11,00
večeře 15,00 až 27,00
Celkem (celodenní) 58,00 až 100,00
4. Strávníci 15 a více let
snídaně 11,00 až 17,00
přesnídávka 7,00 až 12,00
oběd 20,00 až 37,00
svačina 7,00 až 11,00
večeře 17,00 až 34,00
Celkem (celodenní) 60,00 až 111,00
II. večeře 9,00 až 16,00

• Finanční normativ určuje rozpětí, za které školní jídelny musí uvařit oběd (polévku, hlavní jídlo, salát, moučník, nápoj – pokud by si jídelna účtovala jednotlivé komponenty zvlášť, poruší tím vyhlášku).

• Rozpětí finančního normativu na potraviny se určuje podle vyhlášky podle věkové skupiny dětí.

Cenu za potraviny v plné výši hradí rodiče, a tyto finance se smí použít pouze na nákup potravin.

REŽIJNÍ NÁKLADY

MZDOVÁ REŽIE

Náklady na mzdy pracovníků, jejich další vzdělávání, pracovní pomůcky – hradí MŠMT

VĚCNÁ REŽIE

Náklady na provoz školní jídelny, energie, vody, vybavení, provoz – hradí zřizovatel (obec, kraj, stát)

CELKOVÁ CENA OBĚDA SE POHYBUJE  OKOLO 60,- Kč. Rodiče zaplatí zhruba 1/3.