Archiv akcí SPV

Videopřednášky Dietní výživa 2020 jsou v prodeji

Konference Dietní výživa 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci a vyhlášenému nouzovému stavu nebylo možné zorganizovat konferenci Dietní výživa 2020 v klasické prezenční formě. Proto jsme se rozhodli, že Vám přednášky, které měly zaznít na konferenci, zprostředkujeme formou videopřednášek.
Věříme, že se přednášky povedly a budou pro Vás zajímavé a přínosné.

Celý soubor 10 videopřednášek (10 x zhlédnutí každé přednášky) si můžete zakoupit v našem e-shopu: http://www.vyzivaspol.cz/videa-a-webinare/

Sleva pro členy SPV 10%. Pro slevový kupón si napište na info@vyzivaspol.cz.

 

Seznam videopřednášek Dietní výživa:

1 Zdravá třináctka a Výživová pyramida, MUDr. Petr Tláskal, CSc. (FN Motol Praha)
2 Doplňky stravy a jejich role u pacientů s nutriční podporou, PharmDr. Veronika Krajčová (FN Motol Praha)
3 Determinanty ovlivňující malnutrici seniorů v pobytovém zařízení sociálních služeb, PhDr. Simona Saibertová, Ph.D., Mgr. Marie Lemanová (Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, LF MU)
4 Malnutrice u obezity, Linda Müllerová DiS., Veronika Vyšatová, DiS. (Endokrinologický ústav, Praha)
5 Malnutrice a refeeding, Mgr. Marieta Baliková (FN Motol Praha)
6 Psychologické souvislosti dietní výživy, PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. (PF, Západočeská univerzita, Plzeň)
7 Nutraceutika a cholesterol, doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. (III. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
8 Výživa a bariatrie, Mgr. et Mgr. Jitka Laštovičková (nutriční terapeut)
9 Dieta v terapii Crohnovy nemoci, MUDr. Katarina Mitrová, PhD. (ISCAR klinické centrum Praha, FN Motol)
10 Low – FODMAP dieta v terapii příznaků IBS (syndrom dráždivého tračníku), Mgr. Jana Vorudová (ISCAR klinické centrum Praha, FN Motol)