Archiv akcí SPV

Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2024 – Nápoje a látky v nich obsažené

Tematická konference 2024 – Nápoje a látky v nich obsažené

Podtitul: Nápoje a látky v nich obsažené

Pořadatelé:
Společnost pro výživu
ve spolupráci s
Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
19. března 2024

Místo konání:
Praha
Konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2

Moderátoři:
MUDr. Petr Tláskal, CSc., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Organizační pokyny

  • Vložné je 2.290 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.718 Kč vč. DPH.

    Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
    Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.

  • Závaznou přihlášku proveďte do 16. března 2024.
  • Cena zahrnuje odborné přednášky a občerstvení po celou dobu konference.

Program konference:

8:15 – 9:00
Registrace účastníků

9:00 – 9:10
Zahájení konference
MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu (SPV)

9:10 – 9:35
1. Úvod – nápoje, inovace a reformulace
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., SPV, VŠCHT Praha
Diskuse

9:35 – 10:00
2. Kvalita pitné vody v ČR a její případná rizika
MUDr. František Kožíšek, CSc., SZÚ
Diskuse

10:00 – 10:25
3. Makroprvky a mikroelementy v minerálních vodách – biologické účinky a význam pro lidské zdraví
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., LF UK Hradec Králové
Diskuse

10:25 – 10:40
Prezentace vystavovatelů

10:40 – 11:00 Přestávka

11:00 – 11:25
4. Pivo jako potravina
Prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc., VŠCHT Praha
Diskuse

11:25 – 11:50
5. Víno a antioxidanty
Doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D., VŠCHT Praha
Diskuse

11:50 – 12:15
6. Metabolické účinky konzumace alkoholických nápojů na lidský organismus
MUDr. Matěj Kohutiar Ph.D., 2.LF UK
Diskuse

12:15 – 12:40
7. Konzumace nápojů se závislostním potenciálem v české populaci: Alkohol, energetické nápoje a novinky na trhu
Mgr. Pavla Chomynová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Úřad vlády České republiky
Diskuse

12:40 – 13:30 Přestávka na oběd

13:30 – 13:55
8. Jak se vyznat v nealkoholických nápojích
Doc. Ing Rudolf Ševčík, Ph.D., VŠCHT Praha
Diskuse

13:55 – 14:20
9. Mezi nápoji má své významné místo káva a čaj
Doc. Ing. Dr. Zdena Panovská, VŠCHT Praha
Diskuse

14:25 – 14:50
10. Vybrané skupiny rostlinných látek obsažených v nápojích nebo léčivých čajích a jejich terapeutické uplatnění
PharmDr. Miloš Potužák, Lékárna Bakov nad Jizerou
Diskuse

14:50 – 15:10 Přestávka

15:10 – 15:35
11. Nutriční hodnota mléka a rostlinných nápojů
Ing. Jiří Kopáček, CSc., Českomoravský svaz mlékárenský, z. s.
Diskuse

15:35 – 16:00
12. Nápoje a příjem tekutin v dětském věku
MUDr. Petr Tláskal CSc., SPV, FN Motol
Diskuse

16:00 – 16:25
13. Konzumace nápojů v účinku na střevní mikrobiotu
MUDr. Alena Kokešová Ph.D., FN Motol
Diskuse

16:25 – 16:50
14. Konzumace slazených nápojů a kardiometabolické zdraví. Výsledky studie Brno Kardiovize 2030
Mgr. Kunzová, Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA a LF MU
Diskuse

Závěr konference

On-line přihláška