Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2017 – Archiv prezentací

Ing. Michal Kulík (MZe ČR)
Oslavy World Food Day (Světového dne výživy) v rámci organizace FAO –
téma “Change the future of migration. Invest in food security and rural
development“

Ing. Ján Regenda, Ph.D. (VURH – Jihočeská univerzita)
Změny v produkci ryb od středověku po současnost
Abstrakt

Ing. Antonín Vavrečka (ČZU, MZe)
Nabídka sladkovodních ryb a výrobků z nich na trhu a uvádění produkce
sladkovodních ryb na trh podniky v České republice

Abstrakt

Ing. Olga Štiková, Ing. Ilona Mrhálková (UZEI)
Vývoj spotřeby ryb
Abstrakt

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT, SPV)
Význam ryb ve výživě
Abstrakt

Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. (VŠCHT, SPV)
Vliv zpracování ryb na kvalitu a výživovou hodnotu výsledného produktu
Abstrakt

Doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D. (VURH – Jihočeská univerzita)
Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR
Abstrakt

Ing. Jan Mráz, Ph.D. (FROV – Jihočeská univerzita)
Technologie chovu kapra a zvyšování nutriční kvality rybího masa
Abstrakt

Ing. Pavel Pojer (MZe ČR)
Možnosti podpory rybářství z národních a evropských zdrojů
Abstrakt

Ing. Jiří Srp (SŠRV Jakuba Krčína, Třeboň)
Tradice rybaření, rybářství a odborného vzdělávání v ČR
Abstrakt