Archiv akcí SPV

Seminář ke Světovému dni výživy

26. října 2010,

MZe ČR, Praha

Pořadatel:
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
ve spolupráci se
Společností pro výživu, o. s.
a pod záštitou
Ministerstva zemědělství ČR
PhDr. Juraje Chmiela, CSc.,
náměstka ministra a předsedy Českého výboru pro spolupráci s FAO

Termín akce:
26. října 2010 od 10:00 hodin

Místo konání:
v zasedací místnosti č. 400
v budově MZe ČR
Těšnov 17
117 05 Praha 1

PROGRAM

Moderátoři: Ing. Ctibor Perlín, CSc., Ing. Jarmila Blattná, CSc.
Slavnostní zahájení: Ing. Marta Teplá, ředitelka odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe

  • Ing. Martina Nováková, Prof. Ing. Jan Káš, DrSc.,
    Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT  Praha
    Možnosti ve využívání GMO pro potřeby výživy
  • Ing. Olga Štiková, Ing. Ilona Mrhálková,
    UZEI Praha
    Vývoj spotřeby a nutričního hodnocení včetně zmapování výkyvů ve spotřebitelských cenách potravin v ČR
  • Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský1, CSc., Ing. Věra Kožnarová2, CSc.,
    1 Český hydrometeorologický ústav, Brno
    2 ČZU Praha
    Dopad klimatických změn na produkci potravinářských a technických plodin
  • MUDr. Bohumil Turek1, CSc., Ing. Ctibor Perlín,2 CSc.,
    1 Společnost pro výživu
    2 VÚPP, v.v.i.
    Potravina a údajná chemická rizika

 

Účast na semináři není vázána na vložné.