Archiv akcí SPV

Připomínka korespondenčního kola soutěže O nejlepší školní oběd

soutěž o nejlepší školní oběde

Vážená paní vedoucí, pane vedoucí,

Obracíme se na Vás v souvislosti pořádáním soutěže O nejlepší školní oběd.
Soutěž O nejlepší školní oběd má dlouholetou tradici a letos probíhá již 8. ročník celorepublikového klání. Za tuto dobu se soutěže zúčastnily stovky školních jídelen z celé republiky, jistě i z Vašeho kraje nebo obce.

Soutěž pořádá Společnost pro výživu, která se o školní stravování stará již více než 70 let, neboť stála u jeho vzniku a sdružuje odborníky na výživu a školní stravování Dále ji podpořily záštitou ministerstva školství, zdravotnictví a magistráty pořádajících měst Prahy a Brna.

Smyslem této akce je propagace kvalitní práce školních jídelen. Ty mají možnost ukázat široké veřejnosti, co umí. To se v uplynulých letech velmi dobře dařilo, neboť akce se těší velkému zájmu sdělovacích prostředků.

Účast školních jídelen v soutěži je velmi jednoduchá, nezatěžuje je žádnými náklady a i časová dotace je minimální. Jídelny se přihlásí do soutěže s oblíbeným menu, které běžně připravuji svým strávníkům. Připravené menu vyfotí, a do přihlášky vyplní recepturu a kontaktní údaje.

Podrobná pravidla najdou jídelny na webových stránkách www.vyzivaspol.cz a www.jidelny.cz., kde také najdou a vyplní přihlašovací formulář.

Korespondenční kolo soutěže právě probíhá a jeho uzávěrka je 30. 4. 2017. Deset finalistů, které vybere odborná komise, se pak o vítězství utká 24. 8. 2017 v Praze.

Věříme, že máte zájem o prezentaci dobré práce svých školních jídelen. Připojuji tedy prosbu, abyste informaci o probíhající soutěži předali svým zařízením školního stravování, aby měla větší šanci se soutěže zúčastnit.

Těšíme se, že mezi finalisty boudou i Vaše školní jídelny, které budou svou dobrou prací reprezentovat Váš kraj i obec.

 

V Praze 15. 3. 2017

Za organizátory soutěže
Mgr. Alena Strosserová a Bc. Anna Packová