Archiv akcí SPV

Tématická konference Potraviny, zdraví a výživa 2016

Konference Tuky taky pozvánka

Podtitul: Tuky taky aneb v čem se mnozí mýlí

Termín akce:
STŘEDA 6. dubna 2016 (registrace 9:00-9:30)

Místo konání:
Praha
konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2

Pořadatelé:
Společnost pro výživu
ve spolupráci s
Nadací výživa pro zdraví
pod záštitou
Úřadu pro potraviny MZe ČR a České technologické platformy pro potraviny
Tento projekt je podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem Zemědělství.

 

Archiv prezentací

 

Přihláška
Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 30. 3. 2016.

Vložné:
1.500,- Kč zahrnuje občerstvení a oběd formou studeného bufetu.

Moderátoři:
MUDr. Petr Tláskal, CSc.; Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Program:
9:30-9:40
Zahájení 70. let Společnosti pro výživu, Nadace výživa pro zdraví: Výživa a potraviny – realita a mýty
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (SPV)

9:40-9:50
Přehled aktuální legislativy ČR a EU
Ing. Jindřich Fialka (MZe)

9:50-10:10
Cíle potravinářské komory ČR v oblasti zdravé výživy a inovací
Ing. Miroslav Koberna, CSc. (PK ČR), přednese Mgr. Markéta Chýlková (PK ČR)

10:10-10:30
Tuky – úvod do problematiky
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (SPV, FN Motol)

10:30-10:50
Zdravotní a výživová tvrzení ve vztahu k tukům a olejům
Mgr. Markéta Chýlková (PK ČR)

10:50-11:20 Přestávka na občerstvení

11:20–11:40
Nutriční a regulační význam tuků
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, DrSc. (LF UK Hradec Králové)

11:40-12:00
Cholesterol a rostlinné tuky, zásadní změny paradigmatu
prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc. (3. LF UK)

12:00-12:20
Výskyt ischemické choroby v ČR, EU a ve světě
prof. MUDr. Věra Adámková, DrSc. (IKEM Praha)

12:20-12:40
Přirozené zdroje nenasycených mastných kyselin ve výživě
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (SPV, VŠCHT Praha)

12:40-13:00
Výskyt trans mastných kyselin v potravinách na trhu v ČR a EU
doc. Dr. Ing. Marek Doležal (VŠCHT Praha)

13:00-13:20 Přestávka na občerstvení

13:20-13:40
Česká republika bez transmastných kyselin. Umíme to, a co pro to můžeme udělat?
doc. Ing. Jiří Brát, CSc. (PK ČR)

13:40-14:00
Technologie olejů a tuků v potravinářském průmyslu
Ing. Jan Kyselka, Ph.D. (VŠCHT Praha)

14:00-14:20
Palmový olej – tuky v mýtech a realitě
doc. Ing. Jiří Brát, CSc. (PK ČR)
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (SPV, VŠCHT Praha)

14:20-14:40
Trvale udržitelný rozvoj v tropických oblastech
doc. Ing. Jiří Brát, CSc. (PK ČR)

14:40-15:00
Možnosti ovlivnění skladby mastných kyselin v potravinách živočišného původu
Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (SPV, VŠCHT Praha)