Archiv akcí ČR

NutritionDay 2017 V České republice

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 proběhne znovu další ročník mezinárodní aktivity nutritionDay 2017, jejímž cílem je mapovat nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory), se speciálním zaměřením na pacienty na lůžkách intenzivní péče (JIP) a pacienty onkologické. V roce 2015 se do akce nutritionDay zapojilo více než 100 pracovišť z České republiky a byla získána data od neuvěřitelného počtu více než 2300 pacientů (z toho od 573 pacientů na JIP, 289 onkologických pacientů a 930 obyvatel domovů pro seniory a pacientů LDN). V celosvětovém měřítku se tímto sběrem dat Česká republika zařadila mezi 4 nejaktivnější země světa (Rakousko, Belgie, USA a ČR). Aby bylo možné porovnat získaná data v čase, posoudit trend nutričního stavu našich pacientů i naší péče o ně, bylo by dobré, kdyby se i v letošním roce, tedy s dvouletým odstupem, podařilo nashromáždit pokud ne stejný objem dat, tedy alespoň data od významného počtu pacientů všech zmíněných kategorií. Zaznamenejte si proto toto datum a hlavně ZÚČASTNĚTE SE!

Podrobnosti zde: