Archiv akcí ČR

Nutriční konference „Spektrem nutriční péče 2019“

Termín akce:
21. září 2019

Místo konání:
Praha 1
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Charvátův sál

Pořadatel:
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařská fakulta UK

Dovolujeme si Vás pozvat na již třetí ročník konference „Spektrem nutriční péče“, který pokračuje v cyklu pravidelných setkání v duchu moderní nutriční terapie. Konference je svým obsahem primárně určená nelékařským zdravotnickým oborům, především nutričním terapeutům, dále všeobecným a dětským sestrám, fyzioterapeutům, vítání jsou však všichni zdravotníci se zájmem o výživu. Prostřednictvím nutričních terapeutů a specialistů s praxí v klinické nutriční péči dochází k vzájemné interakci a předávání informací a praktických poznatků. Konferenci pořádá 3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze ve spolupráci s Odborem vzdělávání VFN v Praze. Odborným garantem konference je prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA.

MŮŽETE SE TĚŠIT NA ROZLIČNÉ TEMATICKÉ OKRUHY:
Módní diety: něco nového?
Bariatrie: dvě roviny nutriční péče
Kontroverze v soudobé diabetologii a obezitologii
Energetický metabolismus
Práce s obézním pacientem: kam kráčíme?
Varia
Po značném ohlasu z loňského ročníku navíc pokračujeme s interaktivními nutričními workshopy!

Program konference

Účastnické poplatky:
Zdravotníci 450 Kč
Zdravotníci (VFN v Praze) 300 Kč
Studenti denního studia 300 Kč
Aktivní účast 0 Kč

Platební podmínky:

  • Od 21. 8. 2019 bude přihlášení na konferenci považováno závazné a bude vyžadován účastnický poplatek. Po tomto datu Vám bude Všeobecnou fakultní nemocnicí zaslána faktura a výzva k zaplacení.
  • Odhlášení z akce je možné pouze písemně na e-mailové adrese nutricnikonference@gmail.com do 20. 8. 2019.
  • Navrácení již uhrazeného účastnického poplatku nelze nárokovat.
  • Případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu nutricnikonference@gmail.com
  • Platba na místě v hotovosti není možná.

Přihlášení na konferenci: možné na nutricnikonference@gmail.com

Informace ke stažení (PDF)