Poradna - Školní stravování

Může si učitelka oběd ze školní jídelny odnést?

Dobrý den, může si učitelka oběd ze školní jídelny odnést a sníst v klidu, kdo ji k tomu popřípadě může dát povolení, když s tím vedoucí školní jídelny nesouhlasí?

Děkuji

Situace se musí řešit podle vnitřního řádu školní jídelny. Pokud nesmí jídlo vynášet z jídelny žáci, je nevýchovné, když to dělá pedagog. Stejně tak je vhodné jíst společně s žáky, a učit je správnému stolování. Pokud bude pedagog trvat na tom, že chce jíst mim jídelnu, musí se domluvit s personálem jídelny, aby mu oběd vydal. Ale na talíři nebo v nádobí běžně používaném v jídelně. Nikoliv do svých donesených nádob. Je nutné také ošetřit návratnost nádobí do kuchyně a zajistit hygienické podmínky těchto přesunů.

 

Školní jídelna je určená nejen ke konzumaci stravy, ale také k výchově ke správnému a pohodovému stravování. Pokud je ve školní jídelně takové klima, že se tam dospělí nemůže v klidu najíst, je zcela určitě něco špatně.

 

Bc. Alena Strosserová