Poradna - Školní stravování

Musí kuchařka platit všechny obědy?

Dobrý den,

pracuji ve státní mateřské škole jako učitel. Při naší mateřské škole je zřízena i školní jídelna. V případě, že někdo z pedagogů nechce daný oběd, tak si jej odhlásí to není problém, ale vedoucí školní jídelny, řekla kuchařce, že ona si oběd odhlásit nemůže, že jej vždycky musí zaplatit. Je to opravdu podle nějaké vyhlášky tak, že kuchařka musí platit všechny obědy, i když dané jídlo třeba nejí. Popřípadě existuje vyhláška, která tvrzení naší vedoucí vyvrací.

Děkuji za odpověď.

K Vašemu dotazu se vztahuje vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosporávnými celky, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška v §3, odst. 8 říká, že „zaměstnanci organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel se poskytuje jídlo za podmínek uvedených v odst. 4 a 5“ (z těchto odstavců vyplývá nárok na jedno hlavní jídlo, jestliže odpracují min. 3 hodiny, resp. dvě hlavní jídla, jestliže odpracují min. 11 hod. v kalendářním dni. Z uvedeného vyplývá, že po novele vyhlášky (v původním znění byla skutečně dána povinnost zaměstnancům kuchyně uhradit za své stravování příslušný poplatek) nemá zaměstnanec kuchyně povinnost se stravovat a za své stravování platit. Otázkou však zůstává, zda se zaměstnanec kuchyně opravdu v průběhu své pracovní směny nenají, protože má neomezený přístup k připraveným pokrmům, a jenom za své stravování nezaplatí. Pak by se stravoval na úkor platících strávníků. Je na řediteli školy, jak se s touto problematikou vyrovná. Řešním může být např. dodatek k pracovní smlouvě, kde se těmto zaměstnancům uloží za stravování platit, pokud nemají vážný důvod, proč se ve školní jídelně stravovat nemohou.

 

Ing.Ludmila Věříšová, CSc.,
Společnost pro výživu