Poradna - Školní stravování

Marně hledám normy pro věk 3 až 18 let školního stravování

Marně hledám normy pro věk 3 až 18 let školního stravování myslím tím gramáž porcí a zda jsou platné pro všechny školy či si je mohou upravit dle svého.

Děkuji

Dobrý den,

 

odpovídám na dotaz, který se týká spotřebních norem pro školní stravování. Nejprve trochu z historie. Ve vyhlášce o školním stravování, která platila do roku 2005 byly pod čarou uvedeny publikace receptur a spotřebních norem, které se pro přípravu pokrmů používaly. Když byly součástí vyhlášky, byly závazné. V současné době od platnosti vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, nejsou spotřební normy součástí vyhlášky a tudíž lze na ně pohlížet pouze jako na podpůrnou část školního stravování. Ve vyhlášce jsou závazné výživové normy pro školní stravování, tzv. spotřební koš, který je  koncipován  a propočítán na jednotlivá denní jídla, na vybrané komodity potravin, jak nakoupeno v gramech a den, podle fyziologických potřeb věkových skupin stravovaných od 3 – do 6 let, od 7 do 10ti let, od 11 do 14 let a od 15 let a více (zpravidla do 18 let).

 

Pro potřebu přípravy stravy, a tudíž i požadované gramáže jednotlivých druhů denních jídel, slouží tzv. Receptury pokrmů pro školní stravování, nejnovější verze je k mání ke koupi i na stránkách Společnosti pro výživu. Jedná se o třídílnou publikaci,  kde jsou pokrmy rozděleny na  studenou kuchyni, polévky, bezmasé a zeleninové pokrmy, masité pokrmy atp.. Gramáže jednotlivých surovin dané receptury jsou propočteny na deset porcí dospělého stravovaného.  Podle přepočtového koeficientu se gramáž přepočítává k příslušnému věku stravovaného. Například děti mateřské školy mají zpravidla koeficient  0,50, mladší školní věk 0,6-0,7, starší školní věk 0,8 a žáci nad 15 let a starší 1,0, u příloh  nad 15 let se mohou posuzovat  zvlášť chlapci koef. 1,25  a děvčata 1,0.

 

Receptury pokrmů nejsou závazné,  mohou se upravovat co do množství použitých surovin, např. dle oblíbenosti pokrmů, krajových zvyklostí atp.

 

Olga Johanidesová