Poradna - Školní stravování

Máme správně vypočítány úvazky ve školní jídelně?

Dobrý den,

můžete mi prosím poradit, jestli máme správně vypočítány úvazky ve školní jídelně?
Máme 100 dospělých strávníků vše do jídlonosičů
5 dětí školních do jídlonosičů
20 dětí v mateřské škole.
máme 2 celé úvazky a jedna 0,5 úvazku dle potřeby. V jídelně se vybírá stravné hotově, vše bez programu na normování a sklady.

Děkuji – moravskoslezský kraj

Dobrý den,

 

pokusím se odpovědět na Váš dotaz. Nejprve předesílám, že neexistuje centrální předpis, který by určoval výši pracovních úvazků ve školní jídelně. Obecně lze vyjít z § 300 zákoníku práce, kde se praví, že zaměstnavatel je povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Množství požadované práce a pracovní tempo je možné určit také normou spotřeby práce. Množství požadované práce a pracovní tempo, popřípadě zavedení nebo změnu normy spotřeby práce určuje zaměstnavatel, nejsou-li sjednány v kolektivní smlouvě, po projednání s odborovou organizací. Je věcí každého zaměstnavatele stanovit potřebu, rozsah prac. úvazků a druhové vymezení prací ve vnitřním předpisu. Taková norma je vlastně také tzv.“soustava krajských normativů“ podle které se postupuje v každém kraji při rozpisu přímých nákladů na vzdělávání, a ze které se také dovodí výše pracovních úvazků na počet stravovaných. V každém kraji se jedná o trochu jiný postup, který vychází především z potřeb daného kraje, jsou zohledněny specifické potřeby konkrétní školské služby. Ve vašem kraji je velice přehledně tento dokument zpracován a vyvěšen na webových stránkách Moravskoslezského kraje, a tam najdete konkrétní údaje pro vaše zařízení. U nás v Kraji Vysočina by na daný počet strávníků pracovní úvazek vycházel z počtu zapsaných strávníků z krajského normativu pro školní jídelny základních a mateřských škol a byl následující: 125/48,282=2,56 p. ú., pokud je však převážná většina jídel vydávána do jídlonosičů (např. neumývají se talíře), normativ by se krátil 105/46,275×0,75=1,70 p. ú. a plně pro mateřskou školu 20/24,366=0,82 p.ú., celkem 2,52 p. ú. Na školách je zažitá praxe, že se pracovní úvazky stanovují na skutečný počet stravovaných a počítá se do 100 stravovaných 2 plné úvazky a na každých dalších 100 stravovaných 1 další úvazek.

 

S pozdravem Olga Johanidesová