Poradna - Školní stravování

Mám právo nahlédnout do dodacích listů jídelny?

Dobrý den,

zajímalo mě co můj syn celý den v mateřeké škole jí, tak jsem vznesl na ředitelku MŠ dotaz, jestli bych mohl nahlédnout do dodacích listů jídelny, abych si ověřil z jakých přesně surovin se ve školní jídelně vaří. Chtěl jsem si z pak zjistit jestli nakupované suroviny neobsahují něco závadného, např. umělá sladidla ajiné karcinogenní či jinak nebezpečné chemikálie (tzv. éčka), jestli se nevaří převážně z mražených a práškových výrobků atd. Každopádně mi na můj dotaz bylo řečeno že mi to sdělit nemohou. Nedal jsem se odbít a chtěl vědět proč. P. ředitelka mi odpověděla, že takové informace mi s odkazem na zákon č. 106/1999Sb asi nemůže poskytnout a že se musí poradit s právníkem. Na odpověď čekám už skoro měsíc.

Chtěl bych se zeptat, jestli opravdu na takové informace nemám jako rodič platící za stravu nárok a jestli p. ředitelka jedná správně. Jak mám dále postupovat, mám šanci se někde dovolat? Jsem přesvědčen že by takové informace měli být pro rodiče veřejně dostupné (minimálně na vyžádání), příjde mi absurdní aby se kvůli takové malichernosti odvolávala p. ředitelka na zákony o svobodném přístupu k informacím a právníky.

Copak je tajného na tom z čeho školní jídelna vaří? Celé mi to přijde krajně podezřelé, že se tak brání mi cokoli říct.

Předem velmi děkuji za odpověď

Vážený pane,

 

k Vašemu  dotazu Vám poskytujeme následující stanovisko:

 

Paní ředitelka byla možná zaskočena Vaším poněkud neobvyklým požadavkem a odvolává se tudíž z opatrnosti na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

Tento zákon stanovuje přesná pravidla, podle kterých mají být podávány žádosti o poskytování informací a tudíž se paní ředitelka zřejmě obávala umožnit Vám nahlédnutí do dodacích listů pouze na základě Vašeho emailu.

 

Budete-li při podání žádosti postupovat dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jsme přesvědčeni, že Vám ředitelka MŠ vyhoví. Ačkoliv se nedomníváme, že z dodacích listů můžete zjistit kvalitu a složení potravin, mohou Vám tedy po splnění výše zmíněného požadavku (podání řádné žádosti) být předloženy. Zajisté Vám MŠ rovněž podá informaci, od kterých dodavatelů odebírá potraviny, abyste si mohl udělat celkovou představu.

 

Pro úplnost bychom Vám rádi sdělili, že školní jídelny jsou provozovány v souladu s právními předpisy tzn. musí se řídit platnou legislativou, která bezesporu a jednoznačně podporuje zdravé stravování v zařízeních školního stravování. Dodržování předpisů pečlivě a pravidelně sledují kontrolní  orgány, které nepřipustí, aby dětem byly podávány potraviny, které nejsou schváleny platnou legislativou. Výsledky kontrol jsou veřejným dokumentem a tyto jsou Vám plně k dispozici. Nejedná se o žádné tajné materiály, jde o hodnocení specializovaných odborníků, kteří umí školní stravování kvalifikovaně posoudit.

 

Pokud tedy kontrolní orgány (ČŠI, hygienická služba, zřizovatel) neshledají ve školní jídelně žádné porušení platné legislativy, je to důležitá informace pro Vás, že strava podávaná Vašemu dítěti je v naprostém pořádku. Věřte tedy odborníkům, kteří znají všechny předpisy a zásady správné výživy a nedopustí, aby se dětem podávaly potraviny obsahující složky, které ve svém dotazu jmenujete.

 

Je třeba mít na zřeteli, že se jedná o společné stravování a tudíž není možné brát ohledy na individuální požadavky, stravovací nároky strávníků či na různé alternativní způsoby výživy a je třeba ho brát jako důležitou složku stravování dětí.

 

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že všechny potraviny na českém trhu, a které jsou též samozřejmě používány ve školních jídelnách,  procházejí kontrolami a tudíž jsou považovány za nezávadné. Pokud je hlavním hygienikem vydán zákaz  používání některých potravinářských výrobků, tak samozřejmě neprodleně reagujeme.

 

Bc. Anna Packová

 

odborný referent pro školní stravování