Poradna - Školní stravování

Mám nárok vzít si domů jídlo, které dítě nesní v MŠ?

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, jestli když dítě je ve školce a nechce tam jíst, tak jestli má nárok na jídlo si vzít domů. Ve školce mi řekli že to nejde, že jsou na to předpisy. Myslím si že je zbytečné platit jídlo když to dcera nesní, a nechcou mi to dát.

Děkuji za odpověď

Martina

Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování stanoví v § 2 odst.7 že: „Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách podle  § 3 odst. 2“ (tedy přímo ve školních jídelnách).  Děti mají konzumovat stravu přímo ve školní jídelně především z výchovných důvodů a dále z důvodů hygienických. Školní jídelna při přípravě a vydeji jídel dodržuje velice přísná hygienická pravidla a nemohla by ručit za tato pravidla při odnášení jídla. Výjimkou z výše uvedeného ustanovení vyhlášky je pouze případ podle § 4 odst. 9, kdy při náhlém onemocnění dítěte mohou rodiče v první den jeho nepřítomnosti ve škole cenově zvýhodněnou stravu odebrat. Ve Vašem případě je tedy potřeba se domluvit s učitelkou Vašeho dítěte a požádat ji o pomoc a dohled při jeho stravování.

 

Ing. Ludmila Věříšová
Společnost pro výživu