Archiv akcí SPV

Kurzy pro pracovníky ve ŠS – program ZR

ZR –  Zaučení, Rekvalifikace

Cena: 3 199 Kč/osoba

Kurz je určen pro ty, kteří pracují bez předchozího vzdělání alespoň v příbuzném oboru (např. cukrář, pekař apod.), kteří v jídelně příleži­tostně vypomáhají nebo dočasně nahrazují vyučeného pracovníka.

Zahájení:
18. 8. 2014 registrace od 8.00 hod., výuka započne od 9.00 hod.
Příjezd je možný 17. 8. 2014 po 17. hod.

Vyučování:
18. – 21. 8. 2014

Program

1 . Výživa a stravování

1.1 Výživa, doporučené výživové dávky, tabulky výživových hodnot potravin, spotřební koš
1.2 Stravovací režim

2. Suroviny

2.1 Základní potravinové skupiny
2.2 Použití surovin podle jejich složení, zacházení s potravi­nami

3. Technologie – správná výrobní praxe

3.1 Základní technologické postupy
3.2 Normy a receptury
3.3 Skladba jídelního lístku

4. Hygiena a bezpečnost práce

4.1 Hygiena provozu, osobní hygiena zaměstnanců, hygienická rizika, základy HACCP
4.2 Bezpečnost práce

5. Praktická část – úprava běžných druhů pokrmu a nápojů, výdej hotových pokrmů a stolování

6. Cíl a význam školního stravování, základy vedení evidence ve školní jídelně

7. Závěrečný test a hodnocení