Archiv akcí SPV

Kurzy pro pracovníky ve ŠS 2014 – program

OSVĚDČENÉ TŘI KURZY PRO VEDOUCÍ A PRACOVNÍKY ŠKOLNÍCH JÍDELEN
(18. – 21. 8. 2014)

Nabídka vzdělávacích kurzů v roce 2014

ZVJ – a, b – Základy vedení jídelny

Cena: a) nebo b)  2699 Kč/osoba

Zahájení:
18. 8. 2014 registrace od 8.00 hod. Výuka začíná od 9.00 hod.
Příjezd je možný 17. 8. po 17. hod.

Vyučování:
ZVJ – a) pro částečně zapracované 18. – 21. 8. do 12 hod.
ZVJ – b) pro začátečníky 18. – 21. 8. do 17.30 hod.

Podrobný program ZVJ a, b

ZR – Zaučení, Rekvalifikace

Cena: 3 199 Kč/osoba

Kurz je určen pro ty, kteří pracují bez předchozího vzdělání alespoň v příbuzném oboru (např. cukrář, pekař apod.), kteří v jídelně příleži­tostně vypomáhají nebo dočasně nahrazují vyučeného pracovníka.

Zahájení:
18. 8. 2014 registrace od 8.00 hod., výuka započne od 9.00 hod.
Příjezd je možný 17. 8. po 17. hod.

Vyučování:
18. – 21. 8. 2014

Podrobný program ZR