Videozáznamy přednášek 2018

Ministerstvo Zemědělství
V roce 2018 je tato rubrika financována za podpory grantu Ministerstva zemědělství ,,Vzdělávání odborné a laické veřejnosti v oblasti výživy a veřejného zdraví“.

Konference Dietní výživa 2018

František Novák

Jaké skóre nutričního rizika a kdy má význam

doc. MUDr. F. Novák, Ph.D.
(VFN Praha)


Michal Šenkyřík

Intervence nutričního rizika a komplikace malnutrice

MUDr. M. Šenkyřík
(Lékařská fakulta MU Brno)


Kateřina Sheardová

Faktory životního stylu včetně výživy v prevenci poruch paměti a demence

MUDr. K. Sheardová
(Mezinárodní centrum klinického výzkumu a1.NK při FN u sv. Anny v Brně)


Ivana Šarbochová

Výživa pacientů s cévní mozkovou příhodou

MUDr. I. Šarbochová
(FN Motol)


Petr Tláskal

Výživa dětí s neurologickým onemocněním

MUDr. P. Tláskal, CSc.
(SPV, FN Motol)


Konference Školní stravování 2018

Aleš Rajchl

Antinutriční, toxické a další látky v luštěninách

doc. Ing. A. Rajchl, Ph.D.
(VŠCHT Praha)Jana Dostálová

Luštěniny a jejich význam v lidské výživě

prof. Ing. J. Dostálová, CSc.
(VŠCHT Praha)


Jana Dostálová

Luštěniny a jejich význam v lidské výživě – sestřih

prof. Ing. J. Dostálová, CSc.
(VŠCHT Praha)


Jana Bradová

Luštěniny ve školních jídelnách – úvod do problematiky

Bc. J. Bradová
(KÚ Plzeňského kraje)


Karin Petřeková

Tradiční a netradiční zpracování luštěnin

Mgr. K. Petřeková
(Ostravská univerzita, LF)


Karin Petřeková

Tradiční a netradiční zpracování luštěnin – sestřih

Mgr. K. Petřeková
(Ostravská univerzita, LF)
Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2018 – Bílkoviny

Zuzana Kala Grofová

Půstem k těžké proteino-energetické malnutrici

MUDr. Z. Kala Grofová
(Nemocnice Pardubice)


Václava Kunová

Bílkovina a alternativní způsoby výživy

MUDr. Václava Kunová
(Nutradit Praha)


Václava Kunová

Bílkovina a alternativní způsoby výživy – sestřih

MUDr. Václava Kunová
(Nutradit Praha)


Martin Fuchs

Alergie na bílkoviny potravin

MUDr. Martin Fuchs
(Pracoviště klinické imunologie a alergologie Praha 9)


Martin Fuchs

Alergie na bílkoviny potravin – sestřih

MUDr. Martin Fuchs
(Pracoviště klinické imunologie a alergologie Praha 9)


Libor Vítek

Vysokobílkovinná dieta v metabolismu sportovců

Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA
(1. LFUK Praha)


Libor Vítek

Vysokobílkovinná dieta v metabolismu sportovců – sestřih

Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA
(1. LFUK Praha)