Archiv akcí ČR

Konference Pesticidy a potraviny

Pořadatel:
Ministerstvo zemědělství a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

19. 5. 2016
Praha, Ministerstvo zemědělství