Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2022

Konference Dietní výživa 2022

Konference je již zcela naplněna.


Máte-li ještě zájem o účast, pošlete nám e-mail a pokud se někdo z důvodu nemoci odhlásí, dáme Vám vědět.

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
12. října 2022

Místo konání:
Praha
Konferenční sál SVS ČR
Slezská 100/7, Praha 2

Organizační pokyny

  • Vložné je 1.815 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.633,50 Kč vč. DPH.

    Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
    Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.

  • Závaznou přihlášku proveďte do 5. října 2022.
  • Cena zahrnuje odborné přednášky a občerstvení po celou dobu konference.

Česká asociace sesterAkce je garantovaná Českou asociací sester.

Program konference

A) Potraviny v dietní, léčebné či preventivní výživě
B) Vodní, minerální a tělesný stav organismu ve studiích
C) Nemoc a výživa z pohledu lékaře nebo specializovaného odborníka
D) Co nás profesně trápí či posiluje (workshop)

8.15 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 Oficiální zahájení konference

A) Potraviny v dietní, léčebné či preventivní výživě

1) MUDr. Václava Kunová, SPV, Nutradit s.r.o
Srovnání nutričních hodnot mléka a mléčných výrobků a jejich rostlinných alternativ.
9.00 – 9.20

2) Prof. Ing. Jana Dostálová, SPV, VŠCHT
Nepříznivě působící složky v potravinách rostlinného původu.
9.20 – 9.40

3) PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
Aspekty interakcí potravin, léčiv a léčivých rostlin.
9.40 – 10.00

4) Mgr. Radka Kročová, Mgr. Marieta Baliková, FN Motol, SPV
Výběr potravin pro ketogenní dietu u pacientů s farmakoresistentní epilepsií – zkušenosti z praxe.
10.00 – 10.20

5) Mgr. I. Haluzová, Mgr. Dana Dřínovská, FN Brno
Nízkomikrobiální strava u dětských onkologických pacientů zkušenosti z praxe.
10.20 – 10.40

6) Mgr. Nadezhda Borzenko, prof. MUDr. David Školoudík, Mgr. Eva Augste, Mgr. Karin Petřeková, Ph.D., LF OU
Výživa v prevenci rozvoje Parkinsonovy nemoci u rizikových osob.
10.40 – 11.00

Diskuse k přednáškám 11.00 – 11.10

Přestávka 11.10 – 11.30

B) Vodní, minerální a tělesný stav organismu ve studiích

1) MUDr. Petr Tláskal CSc., FN Motol, SPV
Jak by měly pít a jak pijí naše děti. Od teorie k praxi.
11.30 – 11.50

2) MUDr. Michal Tichý, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Stav hydratace operovaných pacientů v nemocničním zařízení.
11.50 – 12.10

3) MUDr. Ondřej Sobotka, FN a LF Hradec Králové
Rehydratace akutně nemocných geriatrických pacientů.
12.10 – 12.30

4) Jana Kruťová, Ivana Kotoučková, Jan Strakoš, Anna Klvačová, Mgr. Nadezhda Borzenko, Mgr. Petřeková Karin, Ph.D., LF OU
Tělesná kompozice studentů vysoké školy v souvislosti s jejich stravovacím režimem a mírou pohybové aktivity.
12.30 – 12.50

Diskuse k přednáškám 12.50 – 13.05

Přestávka na oběd 13.05 – 13.50

C) Nemoc a výživa z pohledu lékaře nebo specializovaného odborníka

1) Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D., VFN Praha, 1. LF UK
Pohled kardiologa na výživou ovlivnitelná onemocnění srdce a cév.
13.50 – 14.10

2) MUDr. Antonín Haluza, MUDr. Jan Neumann, PhD., FN Motol, 2. LF UK
Pohled chirurga na výživu operovaných pacientů.
14.10 – 14.30

3) Bc. Tetyana Sladovnik, VFN Praha
Důležitost vhodné výživy u pacientů s nehojícími se defekty.
14.30 – 14.50

4) Prim. MUDr. Alena Machovcová Ph.D., MBA., FN Motol
Pohled dermatologa na výživou ovlivnitelná onemocnění kůže.
14.50 – 15.10

5) Mgr. Marie Vitujová, FN Motol
Pohled fyzioterapeuta na výživou ovlivnitelná onemocnění pohybového ústrojí.
15.10 – 15.30

Diskuse k přednáškám 15.30 – 15.40

Přestávka 15.40 – 15.45

D) Co nás profesně trápí či podporuje – workshop ve spolupráci se SNT ČAS

16.00 – 17.00
Prezentace: Mgr. Věra Andrášková, Mgr. Marieta Baliková, Mgr. Kateřina Ondrušová, Mgr. Michal Uher
Témata: Činnost SNT ČAS, Klasifikační systém CZ – DRG – může nám pomoci, Personální zabezpečení nutriční péče – současná situace a možnosti zlepšení
Diskuse

Závěr konference 17.00

Změna v programu vyhrazena

On-line přihláška