Archiv akcí SPV

Konference Dětská výživa a obezita 2023

Konference Dětská výživa a obezita 2023

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
8. prosince 2023

Místo konání:
Praha
Konferenční sál SVS ČR
Slezská 100/7, Praha 2

Organizační pokyny

 • Vložné je 1.815 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.633,50 Kč vč. DPH.

  Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
  Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.

 • Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK  jako akce kontinuálního vzdělávání.
  Ohodnocena kredity: 6
 • Závaznou přihlášku proveďte do 6. prosince 2023.
 • Cena zahrnuje odborné přednášky a občerstvení po celou dobu konference.

Témata konference

 • A) Obezita v dětském věku – výskyt, možné souvislosti, farmakologické zkušenosti
 • B) Výživa a poruchy výživy v dětském věku
 • C) Programy k prevenci, léčbě či výzkumu

Program konference

8.15 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 – 9.10 Zahájení konference

A) Obezita v dětském věku – výskyt, možné souvislosti, farmakologické zkušenosti

1) Doc. RNDr. Sedlak Petr, Ph.D., Mgr. Vážná Anna, Ing. Vignerová Jana CSc., Ing. Brabec Marek, Ph.D, MUDr. Procházka Bohuslav, Přírodovědecká fakulta UK, 3.LF UK, SZÚ, OSPDL
Aktuální stav prevalence nadváhy a obezity u českých dětí – reálný efekt covidového lockdownu
9.10 – 9.30

2) MUDr. Zíma Zdeněk, PLDD Litoměřice
Obezita a výživa dětí očima praktického dětského lékaře
9.30 – 9.50

3) MUDr. Toms Miroslav, PLDD Jindřichův Hradec
Pell-mell aneb otazníky dětského obezitologa
9.50 – 10.10

4) Mgr. Ješina Ondřej, Ph.D., PhDr. Vařeková Jitka, Ph.D., Fakulta tělesné kultury UP, FTVS UK
Dítě s obezitou v kontextu školní tělesné výchovy a systému podpůrných opatření
10.10 – 10.30

Diskuze 10.30 – 10.40
Přestávka 10.40 – 10.50

5) MUDr. Mrázek Luděk, Lázně Kynžvart
Melatonin a obezita
10.50 – 11.10

6) MUDr. Křenek Maliková Jana, Ph.D., FN Motol
Naše zkušenosti s medikamentózní terapií obezity
11.10 – 11.30

7) MUDr. Kokešová Alena., Ph.D., MBA, FN Motol
Role střevní mikrobioty u dětské obezity
11.30 – 11.50

Diskuze 11.50 – 12.00
Přestávka na oběd 12.00 – 12.30

B) Výživa a poruchy výživy v dětském věku

8) Mgr. Baliková Marieta, Mgr. Kročová Radka, SPV, FN Motol
Nevhodné potraviny v dětské výživě od narození do dospělosti
12.30 – 12.50

9) Ing. Dvořáková Štěpánka, doc. Ing. Musilová Šárka, Ph.D., Ing. Modráčková Nikol, Ph.D., Ing. Mgr. Žabová Anna, Česká zemědělská univerzita v Praze
Povědomí maminek o oligosacharidech v mateřském mléce
12.50 – 13.10

10) Mgr. Nikola Prokešová, Mgr. Radka Maťašovská, Poradna pro Ni
Je vhodné doporučit metodu Baby – led weaning k zavádění příkrmů?
13.10 – 13.30

11) MUDr. Nikol Přibilová, Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Problematika stravování u dětí v dětské a dorostové psychiatrii
13.30 – 13.50

12) Mgr. Jitka Ludvíčková, Škola papání
Neinvazivní způsoby vyšetření a léčby dětí časného věku s poruchou příjmu potravy
13.50 – 14.10

Diskuze 14.10 – 14.20
Přestávka 14.20 – 14.30

C) Programy k prevenci, léčbě či výzkumu

13) PhDr. Iva Málková, Bc. Chadimová Zuzana, Mgr. Štěchová Lenka, STOB
Kurz zdravého životního stylu pro děti a jejich rodiče
14.30 – 15.00

14) MUDr. Renata Pilcová, Ph.D., Endokrinologický ústav Praha
Vliv genetického pozadí a Covid -19 lockdownu na stravovací zvyklosti, pohybovou aktivitu, životní styl a tělesnou hmotnost u českých dětí
15.00 – 15.20

15) MUDr. Boženský Jan, Nemocnice Vítkovice, SPV
BF 24
15.20 – 15.30

Diskuze 15.30 – 15.40
Přestávka 15.40 – 15.50

16) MUDr. Tláskal Petr, CSc., MUDr. Boženský Jan, PhDr. Mgr. Mužíková Leona, Ph.D., PhDr. Koch Ondrová Veronika, MUDr. Kunová Václava, Ing. Toušková Kamila
Prevence dětské obezity pro vzdělávání odborné i laické veřejnosti – výživa, edukace, psychologie, web
15.50 – 17.20

Závěr konference 17.30

Změna programu vyhrazena

 

On-line přihláška na konferenci