AktualityAktuální akce SPV

Konference Dětská výživa a obezita 2023

Konference Dětská výživa a obezita 2023

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
8. prosince 2023

Místo konání:
Praha
Konferenční sál SVS ČR
Slezská 100/7, Praha 2

 

Výzva k přednáškám na konferenci Dětská výživa a obezita 2023

Organizační pokyny

  • Vložné je 1.815 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.633,50 Kč vč. DPH.

    Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
    Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.

  • Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK  jako akce kontinuálního vzdělávání.
    Ohodnocena kredity: 6
  • Závaznou přihlášku proveďte do 1. prosince 2023.
  • Cena zahrnuje odborné přednášky a občerstvení po celou dobu konference.

 

On-line přihláška na konferenci