Archiv akcí SPV

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2022

Konference Dětská výživa a obezita 2022

Pořadatel:Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
11. listopadu 2022

Místo konání:
Praha
Konferenční sál SVS ČR
Slezská 100/7, Praha 2

Organizační pokyny

 • Vložné je 1.815 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.633,50 Kč vč. DPH.

  Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
  Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.

 • Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK  jako akce kontinuálního vzdělávání.
  Ohodnocena kredity: 6
 • Závaznou přihlášku proveďte do 6. listopadu 2022.
 • Cena zahrnuje odborné přednášky a občerstvení po celou dobu konference.

 

Témata konference

 • A) Prevence dětské obezity ve společenských aktivitách posledních třiceti let
 • B) Laudační přednáška
 • C) Dětská výživa a obezita – od příčiny k léčbě

Program konference

8.00 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 – 9.10 Zahájení konference

A) Prevence dětské obezity ve společenských aktivitách posledních třiceti let

1) MUDr. P. Svrčinová, Ph.D., Ministerstvo zdravotnictví
Prevence dětské obezity z pohledu orgánů ochrany veřejného zdraví
9.10 – 9.30

2) MUDr. Bohuslav Procházka, Odborná společnost praktických dětských lékařů
Vývoj nadváhy a obezity dětí za posledních třicet let
9.30 – 9.50

3) MUDr. Petr Tláskal, CSc., Společnost pro výživu, FN Motol
Aktivity Společnosti pro výživu k prevenci dětské obezity
9.50 – 10.10

4) MUDr. Alena Šebková, Odborná společnost praktických dětských lékařů
Aktivity OSPDL k prevenci a léčbě dětské obezity
10.10 – 10.30

5) Ing. Jitka Gőtzová, Ministerstvo zemědělství
Podpora vzdělávání bezpečnosti potravin a výživy
10.30 – 10.50

6) PhDr. Leona Mužíková Ph.D., Pedagogická a lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Kritický pohled na školní projekty související s prevencí obezity
10.50 – 11.10

Diskuse k přednáškám 11.10 – 11.20
Přestávka 11.20 – 11.40

B) Laudační přednáška

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová –Hogenová, Dr.Sc., Mikrobiologický ústav Akademie věd
Střevní mikrobiota a její význam pro zdraví
11.40 – 12.25

Přestávka na oběd 12.25 – 13.10

C) Dětská výživa a obezita – od příčiny k léčbě

7) PhDr Iva Málková, STOB
Využití KBT (kognitivně behaviorálního přístupu) v terapii dětské obezity STOB (léčba psychologem)
13.10 – 13.40

8) Bc. Helena Vaclová, Ústav veřejného zdraví, LF MU Brno
Duševní zdraví u pacientů s obezitou
13.40 – 14.00

9) MUDr. Miroslav Toms, Specializovaný praktický dětský lékař Jindřichův Hradec
Má vůbec někdo zájem řešit dětskou obezitu?
14.00 – 14.20

10) Mgr. Bc. Lucie Guilleminot, Nutrilka s.r.o.
Nízkosacharidové stravování u dětí jako prevence obezity?
14.20 – 14.40

11) PhDr. Veronika Koch Ondrová, Jihomoravské dětské léčebny
Buď vůle má! (kazuistika)
14.40 – 15.00

Diskuse k přednáškám 15.00 – 15.10
Přestávka 15.10 – 15.20

12) MUDr. Barbara Šťastná, Jihomoravská dětská léčebna
Přeslazený život (kazuistika)
15.20 – 15.40

13) MUDr. Kateřina Bednaříková, DL Křetín, JDL, p.o.
Tři neobvyklé kazuistiky
15.40 – 16.00

14) Markéta Bednaříková DiS., Dětská léčebna Křetín
Od redukční diety k antihistaminové dietě
16.00 – 16.20

15) Lenka Náměstková, DiS., Nymburk – Systém asistovaného hubnutí s.r.o.
Objektivní opomíjené příčiny napomáhající vzniku dětské obezity v České republice
16.20 – 16.40

16) MUDr. Jan Boženský, Nemocnice Vítkovice
Farmakoterpaie v léčbě dětské obezity
16.40 – 17.00

17) MUDr. Luděk Mrázek, Léčebné lázně Lázně Kynžvart
Melatonin a obezita
17.00 – 17.10

Závěr konference 17.10

P.S. Změna programu vyhrazena

 

On-line přihláška na konferenci