Poradna - Školní stravování

Kde získám soupis potravin, které je nutné zařadit do spotřebního koše?

Dobrý den,
kde získám prosím soupis potravin, které je nutné zařadit do spotřebního koše?
Ve vyhlášce 107/2005 sb je sice norma v gramáži jednotlivých věk. skupin pro školní stravování, ale o tabulkách spotřebního koše nic.
Přebrala jsem údaje v MŠ od minulé ved. šk. jídelny a některé údaje mi nepřipadají správné, kde tedy sehnat jednotlivé potraviny a jejich koeficient pro přepočet do spotřebního koše?

Nechce se mi věřit, že např. hrozinky mám násobit koeficientem 10 x jako pro sušené ovoce.
Když dětem rozdělím 1 kg hrozinek, mám to brát stejně jako když dostanou 10 kg čerstvých hroznů?
Dále nevím kam zařadit hojně užívané pomazánkové máslo, které je základem téměř pro všechny druhy pomazánek. Patří do ml. výrobků nebo do tuků? Pakliže do tuků, je správné používat koeficient 0,3 x jako skutečný obsah tuku 30 % v pom. másle?

Děkuji mnohokrát za odpověď

Dobrý den,

 

To, co citujete, že je ve vyhlášce o školním stravování, je spotřební koš. Množství potravin v jednotlivých komoditách je na osobu a den, a posuzuje se celkové spotřebované množství za měsíc, protože ne každý den lze vařit ze všech surovin. Výklad ke spotřebnímu koši vyšel naposledy ve Zpravodaji pro školní stravování 1/2009. Pokud tento výtisk nemáte k dispozici, zkuste kontaktovat paní Ježkovou na SPV, ale nevím, jestli už není rozebrán. V tom případě zkuste poprosit některou ze svých kolegyň nebo krajskou metodičku, aby Vám výtisk zapůjčily.

 

Pomazánkové máslo se zařazuje, jak jste správně odhadla, do tuků s koeficientem 0,3. Rozinky jsou sušené ovoce, takže mají koeficient 10. Z Vašich dotazů usuzuji, že jste ve školní jídelně nově a nemáte dostatek informací k výživové problematice. Hodně informací získáte z časopisu Výživa a potraviny, jehož součástí je Zpravodaj pro školní stravování. SPV dále pořádá kurzy pro vedoucí školních jídelen a konferenci v Pardubicích, kde se dozvíte potřebné informace. Termíny a programy akcí jsou uvedeny v Kalendáři akcí SPV.

 

Bc. Alena Strosserová