Poradna - Hygiena potravin

Jsou nějaká doporučení k vaření pudinků v ŠJ?

Jsou z hygienického hlediska nějaká doporučení, nebo omezení k vaření pudinků ve školní jídelně, pokud provozovna nemá šoker?

Šokér je zařízení na rychlé (= šokové) ZMRAZOVÁNÍ potravin, ve vyjímečných případech se dá použít i na rychlé zchlazování). Použití těchto zařízení není uvedeno ani v recepturách  (Receptury pokrmů pro školní stravování, 2. část, str. 281).

 

Z hygienického (ani technologického) hlediska není žádné omezení k vaření pudinků ve školní jídelně, i když ŠJ nemá šokér. 

 

MUDr. Jan Ševčík