Poradna - Školní stravování

Jsme povinni platit stravování ve školce?

Dobrý den,

mám dotaz ohledně stravování dětí v MŠ. Pokud děti chodí do školky až po dopolední svačině a na oběd chodí domů, jsme povinni platit stravování ve školce?
Děkuji

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v §4 odst. 1) říká:

 

„Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.“

 

Z uvedeného vyplývá, že pokud jste se takto dohodla s ředitelkou MŠ a Vaše dítě  není v MŠ přítomno v době podávání jídla, pak se nestravuje a za stravování, které neodebírá neplatí.

 

Ing.Ludmila Věříšová
Společnost pro výživu