Poradna - Hygiena potravin

Jedná se v jídelně o křížení provozu?

Dobrý den, prosím o radu s následujícím problémem.
Kuchařky převážejí do třídy hotové pokrmy, které následně vydávají dětem. Pokrmy jsou přepravovány na servírovacím vozíku, který má dvě patra. Z horního patra kuchařky vydávají a na dolní patro děti odkládají použité nádobí. Jedná se o křížení provozu?

Zaslaný dotaz popisuje konkrétní způsob vydávání hotových pokrmů a příjem použitého stolního nádobí. Takto popsaný způsob nepředstavuje riziko křížení provozu ve smyslu možnosti kontaminace pokrmů.

Z dotazu ovšem není patrné, zda jsou hotové pokrmy převáženy v gastronádobách, tj. uzavřené nebo přímo na talířích (zakryté?), zda je převoz do třídy přes venkovní prostor nebo v rámci budovy, apod.

Tyhle všechny okolnosti, včetně zachování požadované teploty, času a způsobu přípravy, musí být při převozu pokrmů zohledněny, aby nedošlo k porušení požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, čl. 4, odst. 2, příloha II, kapitola IX, bod 3:: „Ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce musí být potraviny chráněny proti jakékoli kontaminaci, která by mohla způsobit, že potraviny nebudou vhodné k lidské spotřebě, budou poškozovat zdraví nebo budou kontaminovány takovým způsobem, že by bylo nesmyslné očekávat, že by se mohly v takovém stavu konzumovat.“.

MVDr. Anna Niklová