Poradna - Výživa dětí

Je veganská strava uspokojivá a dostatečná pro zdravý vývoj dítěte v mateřské škole?

Je veganská strava uspokojivá a dostatečná pro zdravý vývoj dítěte v mateřské škole? Nebude bez masa a mléka dítě trpět poruchami růstu?

1) Člověk je všežravec, což samozřejmě předurčuje metabolické procesy, které v našem organismu probíhají. Rozdělení potravin podle původu má nejen význam kategorizační, ale i nutriční. Potřebné složky člověka se z rostlinných a živočišných potravin dobře doplňují. Striktně veganská strava tak některé složky výživy nedává organismu v dostatečném množství nebo kvalitě. Zastánci tohoto způsobu výživy naopak operují tím, že se snižují rizika civilizačních nemocí, které lidskou populaci ohrožují. A nyní přímo k Vaší otázce. Období růstu a vývoje dítěte, podobně jako období nemoci nebo těhotenství a podobně zvyšuje nároky na příjem některých živin. Podle Americké dietetické asociace, na kterou se často zastánci veganské výživy odvolávají, je dobře rozvržená veganská strava vhodná pro všechna věková období. Nicméně se zde dále uvádí, že v některých případech mohou pomoci k zajištění denních doporučených dávek pro jednotlivé živiny i fortifikované potraviny či potravinové doplňky. Ze svých zkušeností s výživou dětí vím, že i u dětí konzumujících živočišnou složku výživy je dobré rozvržení často problematickou záležitostí. Nedělám si tak iluze o stravě veganů. Dospělí vnáší do výživy dětí svá přesvědčení, vychází ze svých poznatků. Nicméně zvláště v dětském věku neplatí to, že by dítě bylo pouze malý dospělý. V rámci zkušeností z lékařské profese, veganství v tomto věku nedoporučuji. V rámci alternativní výživy je bezproblémové lakto-ovegatariánství.

 

2) Měl jsem ve své ambulanci děti, které na první pohled vypadaly dobře, byly až lehce obézní, ale když jsem se podíval na jejich věk a růstovou křivku, výrazně zaostávaly ve výšce za ostatní dětskou populací. Jídelníček dětí obsahoval velké množství jablek (energie z cukrů) a jinak to byly vegani. Na základě i dalších změn v metabolismu (málo zinku, málo vitaminu B12, větší objem červených krvinek) se podařilo rodiny těchto dětí přesvědčit o potřebě doplnění výživy o mléko a vejce a převést tak děti na lakto-ovo vegetariánskou stravu. Během tří měsíců bylo patrné velké zrychlení růstu těchto dětí i zlepšení parametrů vnitřního prostředí. Děti začaly především dostávat plnohodnotnou bílkovinu a další složky výživy, které jejich organismu scházely. Opět bych rád upozornil, že praktiky veganské diety mohou být různé, pro dosažení potřebného obsahu základních složek bílkovin (esenciálních aminokyselin) je nutné zajistit podávání rostlinných složek v potřebném poměru jejich množství. Jinak se snadno může objevit deficit některé z nich (například lysinu) a nastává postižení růstu.

 

MUDr.Petr Tláskal, CSc.
předseda Společnosti pro výživu