Poradna - Školní stravování

Je možné opravdu spotřební koš evidovat za všechny věkové kategorie dohromady?

Školní stravování se kromě jiného řídí tzv. spotřebním košem.

Problémem na škole kam chodí naše dítě je, že starším dětem (11 a více) v kuchyni přilepšují na úkor dětí mladších (7-10 let). Domnívala jsem se, že toto je možné posoudit ze spotřebního koše, ale škola ho eviduje pro všechny věkové kategorie dohromady. Ve výsledku je to v pořádku, ale pokud by toto škola vedla po jednotlivých věkových kategoriích, tak jak je spotřební koš definován, nemohlo by to škole vycházet. Ryb větší děti dostávají 1x tolik (rybí prsty) a např. párky také – mladší 1 a starší 2. V průměru to pak vychází.

Je možné opravdu spotřební koš evidovat za všechny věkové kategorie dohromady?

Děkuji.

Školní stravování se podle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování řídí finančními limity a spotřebním košem. V obou případech se liší jak hodnoty spotřebního koše, tak finanční limity podle věku strávníků. Postup při výpočtu spotřebního koše tyto rozdíly zohledňuje.

 

V praxi tedy mladší děti za stravování platí nižší částku a mají nárok i na menší porce, než žáci starší. V recepturách pro školní stravování, vydaných Společností pro výživu jsou uvedeny dávky pro dospělé strávníky a pro děti 7-10 let je doporučený koeficient 0,7, pro děti 11-14 let koeficient 0,8 z dávky pro dospělého. Jedná se sice jen o doporučení, ale většina jídelen takto postupuje. Ve většině jídelen také mají děti, které jsou větší jedlíci, možnost si přidat. Bude tedy třeba, abyste si promluvila s vedoucí školní jídelny na Vaší škole a pokud to bude možné, dohodla možnost přídavku pro Vaše dítě.

 

Ing. Ludmila Věříšová, CSc., SPV