Poradna - Potraviny (složení, značení, výživové hodnoty)

Jaký máte názor na knihu Doba jedová?

Dobrý den,
jaký máte názor na knihu Doba jedová 1 a 2 co se týče kapitol o výživě a potravinách.
Děkuji

Vážená tazatelko,

 

Dobou jedovou se zabývali v spolku skeptiků Sysifos. Problém paní profesorky spočívá v tom, že marginální problémy bez jakékoliv odborné podpory považuje za stěžejní. Skeptici (volně  interpertováno) k tomu uvedli:

 

Příkladem výživového populismu může být výživový bestseller z pera prof. Anny Strunecké  a prof. Jiřího Patočky, nazvaný z pohledu marketingu excelentně Doba jedová.

 

Paní prof. Strunecká je fysioložkou zaměřenou na metabolismus, vývojovou biologii a medicínu a je uznávanou odbornicí i v zahraničí. Na přelomu tisíciletí se věnovala integrativní fysiologii člověka; tato práce byla po zásluze „oceněna“ udělením stříbrného bludného kamene, cenou klubu Skeptiků.  Názor nemalé skupiny přírodovědců vyzněl v konstatování, že publikované texty připomínají spíše články v Blesku či jiných populistických tiskovinách než dílo člověka s nejvyšším dosažitelným akademickým titulem. I v případě Jedové doby skeptici autorům vytýkají zaměření na marginální problémy a kritizují nabídku neověřených hypotéz prevence a terapie fysiologických poruch. Paní profesorka se ráda věnuje propagaci duchovních aspektů vědy, izoterickým postojům, spiritualitě a  reinkarnaci. Její teorie prevence a léčby autismu, podle expertů v této oblasti, je mimo dosud poznanou realitu. Nebo např. odsouzení aspartamu jako potenciálního jedu leží mimo doporučení ostatních fysiologů a toxikologů a je současně příkladem vypíchnutí marginálního problému týkajícího se jen malé části citlivější populace. Je to totéž, jako odmítat cereálie, protože škodí celiakům. Povolení aspartamu  je mnohdy chápáno jako výsledek konspiračního jednání příslušných lobistických skupin.

 

Problém alternativních názorů netkví v šíření možných bludů jako takových, ale v neumožnění  konfrontovat tyto názory přímo na obrazovce nebo v éteru. Bohužel sebepitoresknější alternativní názory  jsou pro  media (i seriozní) zajímavější než méně atraktivní skutečnost.

 

S pozdravem
Ing. Ctibor Perlín, CSc.