Poradna - Školní stravování

Jakou cenu obědů hradí studenti na praxi?

Dobrý den, jakou cenu obědů hradí studenti střední školy, kteří v základní škole vykonávají svoji studentskou praxi? (pouze cenu potravin, nebo cenu jako cizí strávníci?)

Děkuji za odpověď.

Jak zákon č.250/2000 Sb., v § 33b, tak vyhláška č.84/2005 Sb., umožňuje příspevkové organizaci poskytovat závodní stravování i žákům a studentům, kteří u ní pracují (třeba na praxi).  Podmínkou je, aby toto bylo uvedeno v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu. Pak žáci nebo studenti platí za své stravování cenu potravin. Nemohou však čerpat příspěvek z FKSP jako zaměstnanci školy.

 

Ing.L. Věříšová, CSc. Společnost pro výživu