Poradna - Hygiena potravin

Jaké se na mě vztahují zákony při prodeji medu?

Dobrý den, jsem registrovaným včelařem a provádím tzv. prodej z domu a dodávám med do malé lokální prodejny. Rád bych tento rok rozšířil své portfolio o prodej medu s vlastními vlašskými ořechy a případně i jiné kombinace, med se zázvorem, čokoládou atd.
Jaké se na mě v tomto ohledu vztahují zákony? Musím mít ŽL či plnit nějaké zvláštní požadavky? Prodaný objem je velmi malý a rozhodně nepřesáhne dvě tuny stanovené zákonem.

Chovatel včel může prodávat med od vlastních včel, který nebyl získán v podniku schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném krajskou veterinární správou pro výrobu potravin a to za těchto podmínek:

 1. Smí být prodáván výhradně med, který pochází ze stanoviště/stanovišť včel chovatele, který tento med prodává
 2. Celkové množství takto prodaného medu nesmí překročit 2 tuny za rok
 3. Tento prodej medu může provozovat jak chovatel včel fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, podstatné je pouze to, aby tato osoba opravdu chovala včelstva, jejichž med prodává
 4. Možnost prodeje medu není limitována počtem včelstev, který má chovatel registrován
 5. Med lze prodávat:
  1. Na stanovišti včelstev
  2. V domácnosti/v bydlišti chovatele včel
  3. Na místě, kde se včely nacházejí (kočovné stanoviště, pokud je stanoviště registrováno v Ústřední evidenci hospodářských zvířat)
  4. V tržnici nebo na tržišti
  5. Do místního maloobchodu, který med prodává přímo spotřebiteli a nachází se na území ČR. Za místní maloobchody jsou považována také zařízení stravovacích služeb (např. restaurace, hostince apod.)
 6. Použije-li chovatel med v jím provozovaném zařízení stravovacích služeb, nemusí tento med označit stanoveným způsobem
 7. Je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti nebo v maloobchodní prodejně, musí být označen v souladu s požadavky na balené potraviny
 8. Ten, kdo prodává nebo dodává med formou „ze dvora“ je povinen zajistit, aby byl doprovázen obchodním dokladem s výjimkou případů, kdy k prodeji dochází ve vlastním hospodářství nebo ve své domácnosti
 9. Ten kdo si med zakoupí, ho nesmí dále uvádět na trh (med nelze prodávat obchodníkům/zprostředkovatelům tj. společnostem, které ho prodají teprve konečnému spotřebiteli)
 10. Med musí být dodáván, přeléván a skladován v obalech, určených pro potraviny
 11. Je možné prodávat pouze a výhradně med, nikoliv výrobky z medu nebo med s přídavkem jakékoliv jiné potraviny (meruňky v medu, medové tyčinky, medové perníčky apod.)
 12. Internetová nabídka např. formou internetové reklamy s uvedením sdělení, že med si lze vyzvednout na adrese chovatele, na stanovišti včelstev nebo na hospodářství chovatele je v souladu s pravidly pro prodej „ze dvora“
 13. Prodej na dálku (např. prostřednictvím internetu) nelze považovat za prodej „ze dvora“, a je pro něj vyžadována registrace u dozorového orgánu.

V případě rozšíření sortimentu o prodej medu s vlastními vlašskými ořechy a případně i jiné kombinace, med se zázvorem, čokoládou atd. by se už jednalo o výrobu potravinářského výrobku, který vyžaduje registrovanou a dozorovým orgánem (místně příslušnou Krajskou veterinární správou) schválenou provozovnu, resp. potravinářský podnik. Provozovatel takového podniku musí splňovat obecné hygienické předpisy, vést záznamy a dodržovat správnou hygienickou praxi – vše ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.

(zdroj: www.svs.cz).

MVDr. Anna Niklová