Poradna - Školní stravování

Jaké ceny obědů pro děti o hlavních prázdninách?

Jaké by měly být ceny obědů pro děti o hlavních prázdninách – stejné jako ve školním roce nebo plná cena obědů (jako u cizích strávníků)?

Dle školského zákona mají děti nárok na stravování pouze při pobytu ve škole. Do pobytu ve škole se nepočítá pobyt v družině.

 

Z toho vyplývá, že po dobu prázdnin se mohou strávníci ve školní jídelně stravovat pouze za plnou cenu oběda, tedy i s režijními náklady.

 

Bc. Alena Strosserová
Odbor školství a zdravotnictví