Internetová poradna SPVPoradna - Potraviny (složení, značení, výživové hodnoty)

Jak přesně uvádět na výrobky datum minimální trvanlivosti? Musím mít rozbory?

Pokud chci uvádět na výrobky datum minimální trvanlivosti, je ze zákona povinné někde registrovat vzorky tohoto výrobku, případně je zákonná povinnost nechat si udělat nějaké rozbory ve specializovné laboratoři? Nebo si dle mých zkušebných vzorků můžu toto datum určit sama? Jedná se o méně rizikový výrobek, zavařená sušená zelenina, bez živočišného obsahu. Děkuji.

V souladu s požadavky Nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům patří mezi povinné údaje označované na balených potravinách mj. i uvedení data minimální trvanlivosti.

Datum minimální trvanlivosti (DMT) se uvádí slovy „minimální trvanlivost do…“ obsahuje-li datum uvedení dne a v ostatních případech „minimální trvanlivost do konce …“. K údajům „minimální trvanlivost do …“ a „minimální trvanlivost do konce …“ se připojí buď vlastní datum, nebo odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu. V případě potřeby se tyto údaje doplní údajem o nezbytných podmínkách pro uchování, jejichž dodržení umožní zajistit uvedenou trvanlivost.

DMT se uvádí v nekódovaném tvaru v pořadí den, měsíc a rok. Pokud je DMT kratší než 3 měsíce, postačí uvedení dne a měsíce, pokud je DMT delší než 3 měsíce, ale nepřesahuje 18 měsíců, postačí uvedení měsíce a roku, a pokud je DMT delší než 18 měsíců, postačí uvedení roku.

Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze uvádět do oběhu, pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou jako prošlé označeny a odděleně umístěny. (Označení slovem „sleva“, „akce“ není v žádném případě dostačující).

Po ukončení data minimální trvanlivosti výrobce nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku. Odpovědnost za zdravotní nezávadnost potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti přebírá prodejce.

Jestliže za slovy „Minimální trvanlivost do“ nebude následovat datum, musí zde být uvedeno, kde je toto datum na obale vyznačeno.

Právní předpis nestanoví povinnost provádění laboratorních rozborů vyráběných výrobků za účelem stanovení doby minimální trvanlivosti. Výrobce je odpovědný za to, aby byl jeho výrobek bezpečný a zdravotně nezávadný.

V případě Vašich výrobků bude zásadní informace o době spotřeby po otevření výrobku.
 
MVDr. Anna Niklová, SZÚ