Archiv akcí SPV

INGROVY DNY (ID 2012)

Ve čtvrtek 1. března 2012 se v aule Mendelovy univerzity v Brně bude konat konference XXXVIII. Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin, která je tradiční a doprovodnou akcí veletrhů BVV (SALIMA). V rámci Ingrových dnů 2012 proběhne více vzdělávacích akcí, na které jste také srdečně zváni.

Program prozatím vyžádaných přednášek pro XXXVIII. ročník semináře:

–         doc. Horna: Antioxidanty, vitamíny nebo přídatné látky?

–         prof. Pipek: Aktuální metody hodnocení jakosti masa a masných výrobků

–         prof. Skřivanová: Antibiotika a živočišná výroba

–         Ing. Přidal: Aktuální problematika hodnocení a jakosti medu

Kompletní a aktualizovaný seznam přednášek a sdělení bude zaslán v dalším cirkuláři s definitivním programem nebo na webu ústavu technologie potravin http://utp.af.mendelu.cz/

Vložné je 960 Kč včetně DPH.

Přihlášky a v případě aktivní účasti i názvy příspěvků spolu s abstraktem zašlete nejpozději do 22. prosince 2011, celý příspěvek pak do 20. ledna 2012.
Případné další informace lze získat na webu akce: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2012

Den před seminářem, tj. ve středu 29. února 2012, budou cílové skupině zejména z řad studentů VŠ přednášet odborníci z různých vzdělávacích a výzkumných institucí a společným tématem akce je mléko. Tato akce proběhne pod patronací projektu OPVK (doc. Šustové) „Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (web: http://mlekarstvi.cz). Tato akce je spolufinancována z ESF a státního rozpočtu ČR, takže je vstup volný.

Přihlášky můžete zasílat na e-mailovou adresu ingrovy.dny@mendelu.cz
Za organizační tým: Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. a Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.