Poradna - Hygiena potravin

Gramáž jídla v restauracích

Hezký den,

dovoluji se na Vás obrátit s prosbou ohledně zřízení restauračního zařízení a povinné gramáže jídel. Nemohu tyto informace nikde nalézt.
Můžete mi prosím poradit, kde bych mohla informace ohledně norem pro přípravu jídel najít?
Moc Vám děkuji.

S pozdravem Tvarůžková Romana

Dobrý den,
k níže uvedenému dotazu uvádím:

Povinnost dodržování předepsané gramáže či velikosti porcí pokrmů podávaných v restauracích není legislativně určena žádným předpisem. Provozovatel  restauračního zařízení si svoji obchodní strategii volí sám. Především by mu mělo záležet na tom, aby se hosté do jeho zařízení vraceli a byli spokojeni. To znamená, aby cena, kterou za poskytovanou službu zaplatí, odpovídala jejím požadavkům na kvalitu poskytované služby. Roli zde hraje zohledňování regionálních zvyklostí, atraktivita místa, přístup personálu, ochota reagovat na požadavky hostů, apod.
 
Ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 3 (poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb) je prodávající povinen poskytovat službu v jakosti obvyklé (není –li jakost předepsána, schválena nebo uváděna). Je proto důležité, aby se host před objednáním dozvěděl z jídelního lístku dozvěděl cenu a gramáž jídla, příp. další specifikace služby. Uvedené údaje jsou pro restauraci závazné a jsou důležitým podkladem v případě reklamace.
Pokud se jedná o normy pro přípravu pokrmů, ani tady neexistuje legislativní rámec. Podstatné je, aby byl připravený pokrm zdravotně nezávadný a bezpečný. To znamená, aby byly dodržovány veškeré požadavky evropské a národní právní úpravy ohledně hygieny potravin, bezpečnosti potravin a ochrany veřejného zdraví (nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.852/2004, 178/2002, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy).  I přesto lze při přípravě pokrmů využít některých doporučení, např. omezit množství soli, používat méně instantních směsí či dochucovadel a zvýraznit chuť bylinkami nebo jednodruhovým kořením, využívat čerstvé suroviny, nabízet bezlepkové pokrmy apod. Tyto aspekty mohou být právě onou výše uvedenou obchodní strategií, která přiláká hosty do Vašeho zařízení opakovaně.
 
S přáním příjemného dne
Anna Niklová