Poradna - Školní stravování

Dopad nových nutričních doporučení na stravování v MŠ

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, od 1. 9. 2015 dochází k zavedení nového nutričního doporučení. Vzhledem k tomu, že se velmi liší od dlouholetého způsobu stravování je to celkem velký skok ve způsobu vaření a složení stravy. Kdo všechno má možnost zkontrolovat, že dojde i ke změně technologie úpravy a chuťově správnému složení? Pokud bych měla být přímo konkrétní- složení klasická hrachová kaše (zahuštěná jíškou) v kombinaci s obalovaným rybím filé mi nepřipadá ani chuťově ani technologicky lepší než hrachová kaše s dušenou uzeninou (šunkou). Mohu jako rodič, či ředitelka MŠ nějak zasáhnout, pokud vedoucí školní jídelny odpoví že nutričně to odpovídá? Děkuji

Vážená paní Svobodová,
citovaná Nutriční doporučení (dále jen ND) deklarují následující zásady – doporučení nejsou myšlena direktivně, ND mají školní jídelně pomoci při vytváření jídelníčků, které odpovídají zásadám správné výživy, cílem je zlepšit skladbu jídelníčku a školní jídelně mají ukázat správný směr. Metodika ND vznikla proto, aby korigovala současné nutriční normy stanovené přílohou č. 1 vyhlášky o školním stravování, navazuje na zásady spotřebního koše. Ověřování ND v praxi bude vykonáváno zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví. Tito zaměstnanci jsou oprávněni k výkladu ND.
Osobně nesdílím Vaši domněnku o zásadních změnách, a již vůbec o změně technologických postupů. Rovněž doporučení o vhodnosti přípravy hrachové kaše a rybě jsem v dokumentu nenalezla. Školní jídelny, které hojně využívají konvenienci s vyšším stupněm opracování budou mít cestu těžší a složitější, zejména v souvislosti jednak s náročnějším technologickým postupem při přípravě pokrmů, zejména však s návratem k přirozené chuti podívaných pokrmů zvláště méně slaným pokrmům. Návrat k základním surovinám je velmi potřebný, tento směr je patrný i u profesionálních kuchařů.
Doporučuji Vám spolupracovat s asistentkou místně příslušné Krajské hygienické stanice, oddělení pro děti a dorost.
Přeji Vám mnoho úspěchů a Vašim strávníkům chuťově i nutričně kvalitní pokrmy.
Zpracovala: Petronila Gleichová