Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2017 – program

pozvánka - konference Dietní výživa 2017

Program konference

A) Kvalita potravin k zajišťování jejich správného výběru
B) Komunikační přednáška
C) Výživa u onkologických pacientů
D) „Guidelines“, návody a postupy v dietním systému
E) Co nás profesně trápí či podporuje

ÚTERÝ 3. 10. 2017

8.00 – 8.55 Registrace účastníků
8.55 Oficiální zahájení konference

Dopoledne 9.00 – 12.30

A) Kvalita potravin k zajišťování jejich správného výběru

1) Bc. M. Zemanová
Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
9.00 – 9.20

2) Prof. Ing. J. Dostálová, CSc.
Kvalita potravin na českém trhu, jak vybírat potraviny. VŠCHT
9.20 – 9.40

3) Ing. Bc. K. Miřátská
Složení šunky a vliv rozdílných legislativních typů na nutriční hodnoty. Barentz, s.r.o.
9.40 – 10.00

4) Bc. I. Benešová, DiS
Výběrová řízení na potraviny. Stravovací provoz FN Olomouc
10.00 -10.20

Přestávka 10.20- 10.40

5) Prof. Ing. J. Dostálová, CSc.
Změny živin při přípravě pokrmů. VŠCHT
10.40 – 11.00

6) Prof. Ing. K. Demnerová, CSc.
Mikroorganismy a potraviny – ano či ne. VŠCHT
11.00 – 11.20

7) Prof. MUDr. P. Sedláček, CSc.
Nízkobakteriální strava u imunosuprimovaných pacientů. FN Motol a 2. LF UK
11.20 – 11.40

8) Doc. MUDr. P. Dlouhý, Ph.D.
Toxické látky v potravinách s nebezpečím onkologické aktivace. 3. LF UK
11.40 – 12.00

Diskuse, vystoupení firem

Přestávka na oběd 12.30 – 13.45

B) Komunikační přednáška

9) Ing. A. Pokorný
Osobnostní typologie – Jak se přiblížit k druhým. Krauthammer Partners Czech   Republic, s.r.o.
13.45 – 14.30

Přestávka 14.30 – 14.40

C) Výživa u onkologických pacientů

10) MUDr. P. Beneš.
Nové ESPEN guidelines pro výživu v onkologii. Interní odd., Nemocnice Na Homolce, Praha
14.40 – 15.00

11) Prim. MUDr. V. Maňásek
Etické otázky nutrice v onkologii. Nemocnice Nový Jičín
15.00 – 15.20

12) MUDr. P. Holečková
Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Nemocnice Na Bulovce, Praha
15.20 – 15.40

13) Bc. V. Andrášková.
Populární, ale nevhodné diety v onkologii. Masarykův onkologický ústav, Brno
15.40 – 16.00

14) MUDr. M. Tichý, PhD. MPH
Spolupráce mobilního hospice s nutriční ambulancí při zajišťování výživy a hydratace v domácím sociálním prostředí nemocných. Masarykova nemocnice, Ústí n/ Labem
16.00 – 16.20

15) MUDr. F. Sedlák
Význam nutriční podpory u hematoonkologických pacientů. 1.LFUK,VFN
16.20 – 16.40

16) Mgr. M. Matějková
Dietní režim v průběhu intenzivní hematoonkologické léčby. VFN
16.40 – 17.00

STŘEDA 4. 10. 2017

Dopoledne 8.30 – 13.00

D) „Guidelines“, návody a postupy v dietním systému

17) J. Kreuzbergová, Dis., NT.
Standard kontroly dodržování stanovených hodnot živin a energie dietního systému. FN Plzeň
8.30 – 8.50

18) MUDr. J. Čepová, Ph.D., MBA.
Dyslipoproteinémie a výživa. FN Motol
8.50 – 9.20

19) MUDr. V. Skalická
Výživa u pacientů s cystickou fibrózou. FN Motol
9.20 – 9.50

20) MUDr. F. Novák, Ph.D.
Zánět, malnutrice v nemoci a nutriční podpora
9.50 – 10.20

21) MUDr. Kunová
Nutriční výhody a nevýhody zvýšeného příjmu bílkovin u obézních pacientů. SPV, Nutradit
10.20 – 10.40

22) Mgr. Marie Kohoutová, DiS., Lenka Grigarová, DiS., Ivana Hostašová.
Systém zavádění dysfagické diety ve FNOL. Oddělení léčebné výživy nemocnice Olomouc
10.40 – 11.00

Přestávka 11.00 – 11.15

E) Co nás profesně trápí či podporuje (diskusní workshop)

K. Krajíčková, Bc. M. Baliková, J. Kreuzbergová, Dis., MUDr. V. Kunová, Bc. M. Zemanová, Mgr. Krobot …

23) NT K. Krajíčková
Co nabízí profesní organizace nutričním terapeutům. Sekce nutričních terapeutů. ČAS
11.15 – 11.35

24) MUDr. V. Kunová
Informační zdroje Společnosti pro výživu k podpoře práce nutričních terapeutů – současnost a další možnosti.
11.35 – 11.50

25) Bc. M. Baliková.
Dietní režimy užívané v českých nemocničních zařízeních. FN Motol
11.50 – 12.10

26) Mgr. M. Krobot
Studentská asociace nutričních terapeutů. SANT. Brno
12.10 – 12.30

27) NZ K. Krajíčková
Závěry z konferencí k problematice výživy. Sekce nutričních terapeutů, ČAS
12.30 – 12.40

Diskuse
12.40 – 13.00

Závěr konference MUDr. P. Tláskal, CSc.