Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2013 – program

A) Nutriční složky, životní styl  (zaměřeno na sacharidy a diabetes mellitus)

B) Výživa se zaměřením na redukci hmotnosti

C) Edukace ve výživě

D) Výživa pro zdraví, léčebná výživa

E) Panelová diskuse –  Kam kráčíš, nutriční terapeute?
(náplň práce, vzdělávání  a perspektivy další činnosti nutričního terapeuta)

ÚTERÝ 8. 10. 2013

8.00 – 8.50 Registrace účastníků

8.50 Oficiální zahájení konference – MUDr. P. Tláskal, CSc., předseda SPV

Dopoledne 9.00 – 12.00

A) NUTRIČNÍ SLOŽKY, ŽIVOTNÍ STYL

Moderátoři: prof. MUDr. Zadák, CSc., MUDr. P. Tláskal, CSc.

1) Klasifikace sacharidů
Prof. Ing. J .Dostálová, CSc., VŠCHT Praha

2) Jaký je přívod vlákniny v ČR –  výsledky studií a úskalí metodik
Mgr. Bc.T. Průša, MVDr. H. Matějová, Masarykova univerzita, Brno

3) Jak je to s betaglutany
Ing. M. Sluková, VŠCHT Praha

4) Prebiotika a oligosacharidy mateřského mléka
Ing. Š. Rocková, Ph.D. CZU Praha

Přestávka (10.20 – 10.40)

5) Sacharidy v klinické výživě
Prof. MUDr. Z. Zadák, CSc. LF UK Hradec Králové

6) Aktuální dietní doporučení pro léčbu diabetu
Prof. MUDr. A. Jirkovská, Ph.D.

7) Enterální klinická výživa u pacientů s onemocněním diabetes mellitus II. typu
MUDr. M. Tichý, Masarykova nemocnice, Ústí n. Labem

8) Co víme o sladidlech
Ing. D. Gabrovská Ph.D., VÚPP Praha

Oběd (12.15 – 13.45)

Odpoledne 14.00 – 17.00

B) VÝŽIVA SE ZAMĚŘENÍM NA REDUKCI HMOTNOSTI

Moderátoři: PhDr. K. Hlavatá, Ph.D., PhDr. I. Málková

9) Dieta zaměřená na redukci hmotnosti
MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D.

10) Vegetariánská strava v prevenci a léčbě diabetu
MUDr. H. Kahleová, Ph.D., IKEM Praha

11) Nový pohled na úlohu jednotlivých nutričních faktorů při redukčním režimu
PhDr. K. Hlavatá, Ph.D., Endokrinologický ústav, Praha

12) Krabičkové diety s určením pro redukci hmotnosti
MUDr. V. Kunová, Nutradit s.r.o.

Přestávka (15.20- 15.40)

C) EDUKACE VE VÝŽIVĚ

13) Jak jednoduše edukovat pacienty při redukci hmotnosti
PhDr. I. Málková, STOB

14) Naše zkušenosti s informací o výživě u těhotných žen
Bc. M. Baliková, FN Motol

15) Stravování a sestavování jídelníčku pro fenylketonuriky
NT K. Kubíčková, absolvent oboru ve FN Ostrava

16) Příprava potravin pro pacienty s poruchou polykání
Bc. M. Zemanová, FN Královské Vinohrady

STŘEDA 9. 10. 2013

Dopoledne 8.30 – 13.00

D)  VÝŽIVA PRO ZDRAVÍ, LÉČEBNÁ VÝŽIVA

Moderátoři: MUDr. B. Turek, CSc., Doc. MUDr. M. Tomíška, CSc.

17)  Zdravotní tvrzení a jejich regulace EU
MUDr. B. Turek, CSc., Ing. Michalová, SPV

18) Výživa pacientů s onkologickým onemocněním
Doc. MUDr. M.Tomíška, CSc., Masarykova univerzita Brno

19) Klinická  enterální výživa (ProSure) v praktické aplikaci
MVDr. I. Vinkler. Abbott Nutrition International

Přestávka (9.45 – 10.00)

E) KAM KRÁČÍŠ, NUTRIČNÍ TERAPEUTE?

Panelová diskuse k práci nutričního terapeuta

Moderátoři: Bc. T. Starnovská, Bc. M. Baliková

20) Systém vzdelávania asistentov výživy na Slovensku
Bc. Henrieta Findriková, Oddelenie liečebnej výživy, UNLP Košice, Ing. Katarína Dostálová, oddelenie liečebnej výživy a stravovania, UNSP Milosrdní bratia s.r.o, Bratislava

21) Zkušenosti z Finska
Ing. Bc. Martina Horká Tapiko s.r.o., spravuje portál Diabetes a já

22) Jaká je praxe NT během studia v zahraničí
Mgr. Novosad Miroslava, Hennepin County Medical Center USA

23) Nový pohled na proces nutriční péče
Mgr. Jana Stávková, LF MU, Brno

Přestávka (11.20-11.30) 

24) Pohled VOŠ
Mgr. Ing. D. Chrpová, VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha

25) Pohled VŠ a návrh z běžné praxe
MVDr. H. Matějová MU Brno, Bc. M. Baliková, FN Motol,  Bc. T. Starnovská FN Praha Krč

26) Co chce NT? – Diskuse, hlasování účastníků

Závěr, souhrn diskuse – moderátoři:  Kam dále směřovat?

Závěr konference: MUDr. P. Tláskal, CSc.