Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2011

MALNUTRICE
STANDARD NUTRIČNÍ PÉČE
VÝŽIVA V GERONTOLOGII

18. – 19. 10. 2011
Pardubice

Pořadatel:
SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o. s.
a její servisní organizace výživaservis s.r.o.

ve spolupráci s
ČESKOU ASOCIACÍ SESTER – SEKCE NT

Termín akce:
18.–19. října 2011

Místo konání:
Kongresový sál hotelu Labe,
Masarykovo náměstí 2633,
Pardubice

Další podrobnosti: