Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2011 – program

MALNUTRICE – STANDARD NUTRIČNÍ PÉČE – VÝŽIVA V GERONTOLOGII

Program konference

ÚTERÝ 18. října

Dopoledne 10.00 – 12.30 hod.

Zahájení: MUDr. P. Tláskal, CSc. předseda SPV

Moderátoři:
Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D. Praha, MUDr. P. Tláskal, CSc. Praha, L. Růžičková, RNT, Praha

Malnutrice – teoretický úvod: diagnostika, léčba a ekonomika
Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D. Praha

Malnutrice v nemocnici – činnost a odpovědnost nutriční terapeutky
NT L. Růžičková, FTNsP

Malnutrice v ambulanci – činnost a odpovědnost nutriční terapeutky
NT E. Chocenská, FTNsP

Nutriční screening – obecná výpovědní hodnota, chyby při hodnocení
NT T. Starnovská, FTN

Naše zkušenosti se zavedením nutričního screeningu ve FN v Praze Motole
NT Baliková

Malnutrice v nemocnici – průzkum a návrh dalšího sledování
Doc. MUDr. P. Kohout, Ph. D.

Panelová diskuse
Odpovědnost jednotlivých profesí

Odpoledne 14.00 – 16.30

Moderátoři:
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. Praha,  RNT Tamara Starnovská, Praha,

Standard nutriční péče a SKVIMP
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph. D

Standard a jeho význam v rámci zařízení
Mgr. M. Mahútová, FTN

Kontrola standardu – audit a jeho hodnocení
NT L. Růžičková

Řízená diskuze s využitím kazuistik – přednášející

Rizika nesprávného poskytování nutriční péče – z hlediska soudního znalce
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph. D.

Odpovědnost jednotlivých profesí – přednášející


 

STŘEDA 19. října

Dopoledne 9.00 – 12.00

Moderátoři:
NT J. Pavlíčková, MUDr. Krupková

Nutriční stav seniorů v institucionalizované péči
MUDr. J. Rambousková a kol. 3. LF UK

Výživa do PEG v DD a ÚSP
NT J. Pavlíčková, FNHK

Výživa u geriatrických pacientů
MUDr. Krupková, LDN Motol

Obsah a rozsah vstupního vyšetření nutričním terapeutem a sestavení plánu nutriční péče ve FN Hradec Králové
NT H. Barešová, vedoucí nutriční terapeutka FN HK

Prevence úbytku svalové hmoty, kazuistika
NT J. Pavlíčková, FNHK

Geriatrická dieta ve FNKV
Bc. M. Zemanová, FNKV

Akutní geriatrický pacient
Mgr. P. Přibylová, UVN Praha

Diskuze

Zhodnocení a závěr konference