Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2021

DĚTSKÁ OBEZITA A VÝŽIVA V TEORII A PRAXI 2021

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
19. listopadu 2021

Místo konání:
Praha
Konferenční sál SVS ČR
Slezská 100/7, Praha 2

Organizační pokyny

  • Vložné je 1.815 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.633,50 Kč vč. DPH.

    Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
    Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.

  • Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK  jako akce kontinuálního vzdělávání.
    Ohodnocena kredity: 6
  • Závaznou přihlášku proveďte do 17. listopadu 2021.
  • Cena zahrnuje odborné přednášky a občerstvení po celou dobu konference.

Abstrakty přednášek ke stažení v pdf.

Program konference

A) Zařazování potravin do výživy dětí
B) Tematická (laudační) přednáška
C) Pobytová terapie dětí s obezitou a jinou nutriční poruchou v odborných léčebnách a lázních
D) Vitaminy a jejich konzumace v dětském věku

8.15 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 Zahájení konference

A) Zařazování potravin do výživy dětí

1) MUDr. Alena Šebková , OSPDL
Zlatý standard kojenecké výživy.
9.00 – 9.20

2) MUDr. Petr Tláskal, CSc., FN Motol, Společnost pro výživu
Stravování dětí ve věku 1-3 roky u nás a ve světě.
9.20 – 9.40

3) Mgr. Marieta Baliková, MUDr. Petr Tláskal, CSc., FN Motol, Společnost pro výživu
Výživové normy pro děti batolecího věku v rámci provozu dětské skupiny.
9.40 – 10.00

4) Bc. Lucie Guilleminot, Ostravská univerzita
Vyvážený jídelníček ročního dítěte.
10.00 – 10.20

5) PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., Národní ústav pro autismus
Problematika stravování u dětí s autismem.
10.20 – 10.40

6) Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Společnost pro výživu, VŠCHT
Antinutriční a přírodní toxické látky v potravinách. Jak je to u dětí předškolního věku.
10.40 – 11.00

Přestávka 11.00 – 11.30

B) Tematická přednáška

MUDr. Anna Mydlilová, Národní laktační centrum. Thomayerova nemocnice
Novinky v metodice kojení.
11.30 – 12.10

Přestávka na oběd 12.10 – 13.00

C) Pobytová terapie dětí s obezitou a jinou nutriční poruchou v odborných léčebnách a lázních

7) Markéta Bednaříková, DiS., MUDr. Kateřina Bednaříková, Jihomoravské dětské léčebny, DL Křetín
50 odstínů špeků, aneb přístup k léčbě obézních dětí v Dětské léčebně Křetín.
13.00 – 13.20

8) PhDr. Veronika Koch Ondrová, Jihomoravské dětské léčebny, DL Křetín
Třetí pilíř.
13.20 – 13.40

9) Ing. Hana Pejšová, Ph.D., 1 LF UK
Efektivita lázeňské léčby dětské obezity.
13.40 – 14.00

10) Mgr. Edita Knotková, Dětská léčebna Říčany, Olivovna
Nejčastější problémy pohybového aparátu spojené s obezitou u
dětí.

14.00 – 14.20

11) MUDr. Barbara Šťastná, Jihomoravské dětské léčebny, DL Křetín
Pumpa zarezla.
14.20 – 14.40

12) Zuzana Vítková, DiS., II. Dětská Léčebna Miramonti, Luhačovice
Výživa u dětí s cystickou fibrózou – kazuistiky.
14.40 – 15.00

Přestávka 15.00 – 15.20

D) Vitaminy a jejich konzumace v dětském věku

13) doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D., FN Motol
Laboratorní možnosti vyšetření vitaminů.
15.20 – 15.40

14) MUDr. Jana Čepová, Ph.D, MBA, FN Motol
U koho má smysl vyšetřovat vitamin K2?.
15.40 – 16.00

15) MUDr. Jan Boženský, Nemocnice Ostrava – Vítkovice
Vitamin C.
16.00 – 16.20

16) MUDr. Radka Taxová Braunerová, Ph.D. a RNDr. Markéta Vaňková, PhD., Endokrinologický ústav Praha
Hodnoty vitamínu D u českých adolescentů a jejich vztah k antropometrickým a metabolickým parametrům.
16.20 – 16.40

Diskuse 16.40 – 17.00
Závěr konference 17.00

P.S. Změna programu vyhrazena

 

On-line přihláška