Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2015 – program

A) PREVENCE OBEZITY A CHRONICKÝCH NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČR

B) PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ŘEŠENÍM DĚTSKÉ OBEZITY A PREVENCE CHRONICKÝCH NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ – posterová sekce

C) RIZIKOVÉ ŽIVINY, VYBÍRÁME POTRAVINY

8.00- 9.00 Registrace účastníků

9.00 Zahájení konference  

A) PREVENCE OBEZITY A CHRONICKÝCH NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČR

1)  MUDr. V.Valenta, MUDr. J. Rážová,
Zdravotní stav obyvatel ČR se zaměřením na chronická neinfekční onemocnění dětského a dospělého věku. Ministerstvo zdravotnictví ČR
9.10- 9.30

2) doc. MUDr. D. Műllerová,Ph.D.,
Program Zdraví 2020 – se zaměřením na prevenci dětské obezity a chronických nemocí pozdějšího věku, Lékařská fakulta Plzeň
9.30- 9.50

3) MUDr. A.Šteflová, Ph.D.,
Dětská obezita a její prevence z pohledu WHO.  Kancelář WHO ČR
9.50-10.10

4) prof. MUDr. M. Kunešová, CSc.,
WHO podporovaný evropský projekt COSI – výsledky monitorování v ČR a v Evropě. Endokrinologický ústav Praha
10.10-10.30

5) RNDr. Hana Zamrazilová, PhD., MUDr. I. Hainerová, Ph.D.
Léčba dětské obezity – krátký pohled za hranice. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
10.30-10.50

6)  PaedDr. M. Salavcová,
Současné a plánované aktivity MŠMT ke zlepšení životního stylu žáků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
10.50-11.10

Přestávka 11.10-11.20

Laudační  přednášky:

doc. MUDr. V. Hainer, CSc.,
Metabolicky zdravá obezita. Endokrinologický ústav Praha
11.20 -11.50

prof. MUDr. L.Lisá, DrSc.,
K historii dětské obezity. Endokrinologický ústav Praha
11.50- 12.20

Přestávka na oběd 12.20 -13.30

 

B) PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ŘEŠENÍM DĚTSKÉ OBEZITY A PREVENCE CHRONICKÝCH NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Posterová sekce.

!! PŘIHLÁŠKY DO POSTEROVÉ SEKCE JE MOŽNO PODAT DO 30.10.2015 NA ADRESU vyziva.spv@volny.cz

 

C) RIZIKOVÉ ŽIVINY, VYBÍRÁME  POTRAVINY

7) MUDr.P.Tláskal, CSc.,
Rizikové živiny v dětském věku – z výsledků studií. FN Motol
13.30 -14.00

8) Doc. PhDr. S. Fraňková, DrSc.,
Rizikové potraviny v dětském věku – z pohledu psychologa. Filozofická fakulta UK Praha   14.00-14.20

9) PhDr. Leona Mužíková, Ph.D., Mgr. Veronika Březková,
Z pyramidy na talíř aneb jak rozumět výživovým doporučením. Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
14.20-14.40

10) Ing. Martin Staněk,
Školní vzdělávací program k výživě a výběru vhodných potravin. Nestlé
14.40 -15.00

Přestávka 15.00 -15.20   (posterová sekce řízená diskuse) 

11) Prof. Ing. J. Dostálová, CSc.,
Sacharidy v potravinách, jejich rizika a benefity. VŠCHT Praha
15.20-15.40

12) Ing. J. Pivoňka.
Možnosti náhrady cukrů (technologie, legislativa, senzorika, omezení pro děti). VŠCHT Praha
15.40-16.00

13) MUDr. V. Kunová.
Současný pohled na význam glykemického indexu ve stravě k redukci  hmotnosti a metabolických rizikových faktorů. Nutradit s.r.o., SPV
16.00- 16.20

14) Doc. Ing. L. Čurda, CSc.
Potraviny s nízkým obsahem laktosy. VŠCHT Praha
16.20-16.40

15)  Doc. Ing. H. Čížková. Ph.D.
Falšování potravin se zaměřením na dopad pro výživovou hodnotu. VŠCHT Praha
16.40-17.00

16) Doc. Ing. J. Brát, CSc.,
Výživová hodnota rostlinných tuků. Vím co jím.
17.00-17.20

Závěr konference
17.20-17.30