Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2014 – program

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2014
Poděbrady 14. – 15. 11. 2014

PROGRAM KONFERENCE

A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA
B) OBEZITA V TEORII A PRAXI
C) FÓRUM PREVENCE DĚTSKÉ NADVÁHY A OBEZITY
D) PREVENCE ROZVOJE DĚTSKÉ OBEZITY – STUDIE K ČASNÉ DĚTSKÉ VÝŽIVĚ
(r.2013-2014)
E) OBEZITA A POHYBOVÁ AKTIVITA MLÁDEŽE

PÁTEK 14. 11. 2014

8:00–9:15 Registrace účastníků

9:15 Zahájení konference

Dopoledne 9:15–13:00

A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA

Moderátoři: MUDr. P. Tláskal,CSc., prof. Ing. J. Dostálová, CSc.

1) prof. Ing. J. Dostálová,CSc.
Nutriční přínos jednotlivých druhů potravin. VŠCHT (9:20 – 9:40)

2) Ing. Kršková Sylvie
Potraviny pro kojence a malé děti – aktuální informace z hlediska legislativy a výsledky kontrol SZPI“. SZPI. (9:40-10:00)

3) MUDr. P. Hlavatý, PhD., PhDr. K. Hlavatá, Ph.D.
Správný výběr potravin v prevenci a léčbě obezity. Endokrinologický ústav Praha. (10:00-10:20)

4) Mgr. L. Jochman Slunská, Mgr. K. Toušková
Nutrition plage. Danone a.s. (10:20– 10:40)

5) PhDr. J. Petrovská PhD.
Syndrom vyhoření. Psychologická ambulance Frýdek Místek (10:40 -11:00)

Přestávka 11:00-11:15

6) MUDr. P. Tláskal, CSc.
Doporučené referenční hodnoty živin DACH – základní atribut pro dílčí doporučení složek dětské výživy. FN Motol (11:15 – 11:30)

7) MUDr. J. Polníčková
Monitoring nabídky stravování ve vybraných základních školách a zařízeních školního stravování v roce 2011. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (11:30 – 11:50)

8) Mgr. A. Košťálová, Bc. M. Baliková*, Mgr. M. Floriánková*, Mgr. T. Fujáková*, Mgr. L. Suchopárová
Doporučení pro zdravou školní svačinu. SZU Praha, *SPV (11:50 -12:10)

9) Mgr.V.Březková*, PhDr.L.Mužíková.
Laické hodnocení správné dětské výživy. * LF Masarykovy univerzity Brno, PF Masarykovy univerzity Brno (12:10- 12:30)

10) Ing.H. Střítecká, Ph.D.
Možnosti nutričního poradenství v prevenci a léčbě dětské nadváhy a obezity. FVZ UO, Hradec Králové (12:30 -12:45)

Oběd 13:00 – 14:00

Odpoledne 14:00 – 18:30

B) OBEZITA V TEORII A PRAXI

Moderátoři: MUDr. J. Boženský, MUDr. J. Kytnarová

11) Bc. Martina Daňková
Zkušenosti českých teenagerů s redukčními dietami. 1. LF UK Praha (14:00 – 14:20)

12) MUDr. B. Procházka
Obezita, sůl a hypertenze. PLDD Kutná Hora (14:20-14:40)

13) MUDr. J. Kytnarová
Indikace bariatrických výkonů v dospívání. VFN Praha (14:40 -15:00)

14) Doc. MUDr. P. Holescy, CSc.
Možnosti bariatrické-metabolické chirurgie a specifika u adolescentů. Vítkovická nemocnice Ostrava (15:00 -15:20)

Přestávka 15:20-15:40

15) MUDr. J. Boženský
MC4 – kasuistika. Vítkovická nemocnice Ostrava a.s. (15:20 -15:40)

16) Ing. H. Střítecká, Ph.D*, MUDr. Z. Marinov, MUDr. R. Benešová, MUDr. R. Jenkovská, MUDr. M. Kotková, MUDr. H. Letáková, MUDr. L. Pechočová, MUDr. M. Řáha.
Výskyt dětské nadváhy a obezity v projektu Caterpillar. FVZ UO , Hradec Králové (15:40 -16:00)

17) Mgr. R. Větrovská
Možnosti stanovení tělesného složení u obézní dětské populace Léčebna Dr. L. Filipa, Poděbrady, ÚTL a 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha (16:00 -16:20)

Přestávka 16:20 – 16:40

C) FÓRUM PREVENCE DĚTSKÉ NADVÁHY A VÝŽIVY

Moderátoři: RNDr. H. Zamrazilová, Ph.D., Mgr.J.Divoká

18) Mgr. J. Divoká
Projekt vedení dětí ke zdravému životnímu stylu ve škole. Spolek Hravě žij zdravě.
(16:40 -17:00)

19) Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., PhDr. Leona Mužíková, Ph.D.
Poznatky z procesu pokusného ověřování programu Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ. Pedagogická fakulta MU (17:00-17:20)

20) Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., PhDr. L. Mužíková Ph.D., Mgr. V. Březková
Metody sebehodnocení pohybového a výživového chování dětí (17:20-17:40)

Společenský večer

SOBOTA 15. 11. 2014

Dopoledne 8:30–12:00

D) PREVENCE ROZVOJE DĚTSKÉ OBEZITY – STUDIE K ČASNÉ DĚTSKÉ VÝŽIVĚ (2013-2014)

Moderátoři: MUDr. A. Šebková, MUDr. E. Kudlová, CSc.

21) MUDr. P. Tláskal,CSc.
Metabolické programování v rámci časné výživy. FN Motol (8:30 -8:50)

22) MUDr. A.Šebková, MUDr. B.Procházka.
Seznámení s disaignem studie „Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku“ a jejím průběhem v ambulancích praktického lékaře pro děti a dorost. OSPDL (8:50 – 9:10)

23) MUDr. E. Kudlová, CSc.
Stravovací zvyklosti českých dětí z počátku života. 1.LF UK (9:10- 9:30)

24) MUDr. J. Boženský, MUDr. P.Tláskal
Nevhodné stravovací návyky v rámci časné výživy (9:30 – 9:50)

25) MUDr. N. Szitanyi*, MUDr.E.Kudlová, Bc.M.Baliková.
Výběr potravin v rámci časné výživy. PLDD Praha* (9:50- 10:10)

Přestávka 10:10-10:20

E) OBEZITA A POHYBOVÁ AKTIVITA MLÁDEŽE

Moderátoři: MUDr. D.Pastucha,MBA, Doc. Mgr. E. Sigmund, Ph.D.

26) MUDr. C. Marinová, MUDr. Z. Marinov*, MUDr. P. Vyhnalová, MUDr. L. Fikrová
Preventivní program. S kojenci proti obezitě. FN Motol* (10:20- 10:40)

27) MUDr. D. Pastucha, Ph.D.,MBA.
Posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu, kontraindikace tělesné výchovy na školách. FN a LF UP Olomouc. (10:40 -11:00)

28) Doc. Mgr. E. Sigmund, Ph.D.
Pohybové aktivity ve školní tělesné výchově k celodenní pohybové aktivitě 10-11 letých školáků. UP Olomouc (11:00 -11:20)

29) Mgr.T. Rýzner.
Kurz Fun For Fit – Netradiční vzdělávání dětí v oblasti zdravého životního stylu. Občanské sdružení Lenochod (11:20 – 11:40)

Závěr konference


Organizační pokyny