Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 – program

8. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu

Termín konání: 6. – 7. prosince 2013
Poděbrady

PROGRAM KONFERENCE

A) Výživa dítěte a zdraví
B) Potraviny v dětské výživě
C) Obezita – Fórum prevence dětské nadváhy a obezity (volby pro členy Fóra)
D) Obezita
E) Podvýživa dětí

PÁTEK 6. 12. 2013

8:30–9:30 Registrace účastníků

9:30 Zahájení konference – MUDr. P. Tláskal, CSc., předseda SPV

Dopoledne 9:30–12:00

A) VÝŽIVA DÍTĚTE A ZDRAVÍ

Moderátoři: MUDr. P. Tláskal, CSc., MUDr. L. Ryšavá, Ph.D..

1) Alternativní výživa v dětském věku
MUDr. P. Tláskal, CSc., Oddělení léčebné výživy FN Motol

2) Alternativní stravování z pohledu nutričního terapeuta
Bc. M. Matějková DIS, Poradenské centrum Výživa děti, Praha

3) Rizika deficitu vitamínu B12 v dětském věku
MUDr. M. Magner, Ph. D., KDDL, 1. LF UK

Přestávka 10:40-11:00

4) Potřeby železa k zajištění fyziologického růstu a vývoje dítěte
MUDr. M. Suková, Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF KU

5) Význam zinku ve výživě dítěte
MUDr. M. Adamcová, Ph.D. Pediatrická klinika 2.LF UK

6) Zkušenosti z monitoringu jodového zásobení novorozenecké populace ČR
MUDr. L. Ryšavá, Ph.D. OHES Frýdek-Místek

Oběd 12:00 – 13.30

Odpoledne 13:30 – 18:00

B) POTRAVINY V DĚTSKÉ VÝŽIVĚ

Moderátoři: MUDr. E. Kudlová, CSc., Prof. Ing. J. Hajšlová, Ph.D.

7) Uvádění potravin pro děti do obchodní sítě
Ing. J. Pivoňka Ph. D., VŠCHT Praha

8) Chemická bezpečnost dětské výživy – možná rizika
Prof. Ing. J. Hajšlová, Ph.D, VŠCHT Praha

9)Lidský mikrobiom a obezita
Ing. Jiří Killer Ph.D., CZU Praha

10) Specifika výživy sportujících dětí
Mgr. V. Chadim, Nutricoach, Brno

11) Výživa dětí v mateřských školkách Jihočeského kraje z pohledu České školní inspekce
Bc. Svatošová Ladislava, ČŠI Jihočeský kraj

Přestávka 15:10-15:30

12) Zavádění nových potravin do stravy, styly a postupy při krmení dětí
MUDr. E. Kudlová, CSc.

13) Nevhodné stravovací návyky u šestileté dívky
PhDr. M. Nesrstová, FN Motol

14) Co si vlastně děti ve stravě vybírají a proč
Ing. H. Střítecká, Ph. D, Mgr. H. Zmrzlá, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec králové

Přestávka 16:30-16:45

C) OBEZITA – Fórum prevence dětské nadváhy a obezity

Moderátoři: RNDr. H. Zamrazilová, Ph.D., prim.MUDr. J. Boženský,
MUDr. P. Tláskal, CSc.

15) Úvod do problematiky
MUDr. P. Tláskal, CSc., FN Motol

16) Edukace ke zdravému životnímu stylu včetně výživy a pohybu – jak je to v našich školách
PhDr. Leona Mužíková, Ph.D. Katedra výchovy ke zdraví Pedagogická fakulta MU, Brno

17) Aktivity Asociace sportovních školních klubů
Mgr. Hostinský, AŠSK ČR

18) Aktivita přípravného výboru Fóra
RNDr. H. Zamrazilová, Ph.D. Endokrinologický ústav

19) Fórum, celospolečenská výzva
Prim MUDr. J. Boženský, Dětské odd. Nemocnice Vítkovice

Diskuse

Přestávka 18:00-18:10

Pouze pro přihlášené členy Fóra – Volba výkonného výboru

SOBOTA 7. 12. 2013

Dopoledne 9:00–12:00

D) OBEZITA

Moderátoři: Doc. MUDr. M. Kunešová, CSc., MUDr. A. Šuláková, Ph.D.

20) Změny prevalence obezity sedmiletých dětí v letech 2008-2011
Doc. MUDr. M. Kunešová, CSc., MUDr. B. Procházka, Endokrinologický ústav, ODS Kutná Hora

21) Vliv vybraných polymorfismů kandidátních genů obezity na celkový energetický příjem a příjem jednotlivých nutrientů u českých adolescentů
MUDr. I. Aldhood Heinerová, Ph. D. 3. LF UK Praha

22) Zkušenosti s léčbou dětské obezity ve Státních léčebných lázních Bludov, s. p.
MUDr. Eva Coufalová, vedoucí lékař dětského oddělení lázní

23) „Když se hubnout nedaří“ – pohled psychologa na změnu životního stylu
PHDr. M. Boučková

Poster:
Výskyt metabolického syndromu a abdominální obezity u adolescentů ve věku 13,0-17,9 let.
Hana Zamrazilová1, Irena Aldhoon Hainerová1,2, Lenka Dušátková1,3, Barbora Sedláčková1,4, Petr Hlavatý1, Marie Kunešová1, Vojtěch Hainer1
1 – Endokrinologický ústav, Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity,Praha;
2 – Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze;
3 – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

Přestávka 10:20-10:35

E) PODVÝŽIVA DĚTÍ

24) Nízká hmotnost u českých dětí a způsob jejího hodnocení
Ing. J. Vignerová, CSc., SZU Praha

25)Komplikace malnutrice u dětských pacientů s epidermolysis bullosa congenita
Ing. Bc. Gabriela Janíčková, o.s. Debra kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno

25a) Nutriční screening ve FN Motol
MUDr. P. Tláskal, CSc. Oddělení léčebné výživy, FN Motol

26) Nejzávažnější tělesné komplikace u mentální anorexie a bulimie u dětí, nejčastější chyby a omyly v hodnocení
MUDr. M. Navrátilová Ph.D. Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

27) Screening pacientů zaměřený na vyhledávání hospitalizovaných dětí v riziku malnutrice
MUDr. A. Šuláková, Ph.D. a kolektiv autorů, FN Ostrava

28) Konečně si mě všimli, aneb MAS na podkladě sekundární poruchy pasáže GIT
MUDr. L. Kosňovská, MUDr. V Richter, MUDr. B. Králíková, MUDr. A. Šuláková, FN Ostrava

ZÁVĚR KONFERENCE